Home » haagwinde-2021-1

Eetbare zwammen op zieke kastanjes

De kastanjebloedingsziekte (KBZ) is in 2002 voor het eerst in Nederland aangetroffen op de paardenkastanje. Dit was in de Haarlemmermeer. Sindsdien heeft deze ziekte zich steeds verder verspreid over heel Nederland, met allerlei kenmerkende effecten en gebreken. In vrijwel dezelfde periode zijn ook de kastanjes in de ons omringende landen geïnfecteerd. Indertijd was nog niet bekend wat de oorzaak van deze ernstige ziekte was.

Papier is geduldig

Vorig jaar verscheen de nieuwe groenbeleidsnota Stadsnatuur van de gemeente Den Haag. Als natuurbeschermers zijn we over het algemeen erg gelukkig met de nota.
De intenties van de gemeente met de natuur in en om de stad staan er prima in verwoord. Maar ja, “De weg naar de hel is geplaveid met goede voornemens” …
De inkt van de nota was bij wijze van spreken nog niet droog, of we zagen al plannen langskomen om te bouwen in een ecologische verbindingszone. De geplande nieuwbouw bij de kop van de Assumburgerweg vormt een barrière voor een doorgaande ecologische verbinding. We hebben voorgesteld het gebouw – op papier – een stukje te verplaatsen, maar tevergeefs! En dat terwijl ecologische verbindingszones volgens de nieuwe nota Stadsnatuur onderdeel zijn van de Stedelijke Groene Hoofdstructuur, die “duurzaam in stand wordt gehouden en versterkt”. Papier is geduldig …

CID-plan ingetrokken

CID staat voor Central Innovation district, het omvat het gebied tussen en rondom de drie intercity stations Centraal Station, Hollands Spoor en Laan van NOI.

Toename betreding van bunkers

Verschillende organisaties, waaronder de Zoogdiervereniging waarschuwen in een brief aan de gebiedsbeheerders dat in Meijendel & Berkheide en Westduinpark & Wapendal het aantal illegale betredingen van bunkers enorm is toegenomen.

Overwinteren

Afgelopen winter mochten, als uitzondering om de kosten voor op- en afbouw te besparen, de strandtenten blijven staan.

Groenzone Haagse Beek

Het traject van de route Kijkduin-Houtrust is de afgelopen jaren sterk verbeterd door het vervangen van kruispunten door rotondes, het aanleggen van een ventweg en van vrijliggende fietspaden.

Mozartplantsoen

Er waren plannen om de voormalige handbalvelden aan de Mozartlaan te bebouwen met flats, Na veel protesten van de omwonenden en de AVN heeft de gemeenteraad besloten om op het terrein een parkje aan te leggen dat later de naam Mozartplantsoen kreeg.

Een oud, Haags vogelschriftje

Een paar jaar geleden ontving de Werkgroep Ornithologisch Erfgoed (WOE) van de Nederlandse Ornithologische Unie een vogelschriftje uit handen van Linus van der Plas uit Wageningen met vogelwaarnemingen uit de jaren dertig van de vorige eeuw. Als oud-Hagenaar en lid van de WOE trok het schriftje mijn aandacht. Het had namelijk toebehoord aan Ruud A. Maas Geesteranus, die destijds met zijn ouders in Den Haag woonde.

De Sierkers

Als er bij TV-uitzendingen al aandacht is voor de natuur, dan gaat die vrijwel altijd over dieren. Het was dan ook verrassend dat er begin vorig jaar een korte documentaire verscheen over vroeg bloeiende bomen. Het betrof hier de Prunus accolade, de winterkers, die in maart al weelderig bloeit. Die vroege bloeier is ontstaan door kruisingen van Japanse kersenvarianten.