Home » haagwinde-2020-4 » Pagina 2

Kerkhof in gevaar

De ecologische waarde van oude kerkhoven wordt vaak onderschat. Toch zijn het plaatsen waar mensen niet alleen komen om hun overleden dierbaren te bezoeken. Er is vaak veel oude natuur op aanwezig en zeker als het verbonden is met omliggende groene zones is het onverstandig het weg te halen. Toch dreigt dit te gebeuren met de oude RK begraafplaats aan de Dijkweg in Naaldwijk, gemeente Westland.

Deltaplan Biodiversiteitsherstel

Het Deltaplan Biodiversiteitsherstel is een stichting met een breed maatschappelijk doel en een unieke aanpak voor natuurherstel in Nederland. Voorzitter van deze in 2018 opgerichte stichting is prof. dr. Louise Vet, biologe en hoogleraar ecologie aan de WUR. Er is een projectbureau en er zijn werkgroepen. De deelnemende kennisinstituten, landbouwvertegenwoordigers, bedrijven, natuur- en milieuorganisaties en een bank streven door samenwerking en wederzijdse stimulans naar een rijkere natuur.

De Etna Brem: Vervolg

In Haagwinde 2 van dit jaar stond al een artikel over de Etna-brem. Het betreft een boomvormige brem die afkomstig is uit Italië en met name voorkomt op de Etna.
Op verschillende plaatsen in Den Haag bleken deze boompjes ook te staan, maar het bijzondere was, dat de soort niet bekend was bij de groenbeheerders en niemand kon de naam vertellen, totdat een artikel verscheen in het AD-Haagse Courant.

De Vijgenboom

Hoewel de vijgenboom (Ficus carica) zeker niet thuishoort in noordelijk Europa, is hij er wel bekend. Niet in de laatste plaats door de bijbelverhalen die zich afspelen in het Middellandse Zeegebied, waar de plant van nature voorkomt.

Van de Voorzitter

Ik schijf dit stukje ditmaal met gemengde gevoelens. Op 10 oktober werd de Algemene Leden Vergadering voor het eerst digitaal gehouden in plaats van in de Bergkerk. Ik kijk terug op een, naar omstandigheden, geslaagde ALV. Natuurlijk was er veel niet, wat er anders wel is: het gezellige informele contact voor en na de vergadering met koffie, thee en broodjes. Ook was er geen interessante presentatie na het formele gedeelte.
Ondanks die beperkingen vond ik het toch een geslaagde vergadering. De techniek liet ons niet in de steek, en er was veel inbreng van de deelnemers. De presentatie van het PH jaarverslag, met plaatjes erbij, was levendiger dan voorgaande jaren. Kortom, gemengde gevoelens: liever niet digitaal, maar als het moet, dan kan het wel.