Home » haagwinde-2020-3 » Pagina 2

Vervuilend aggregaat in Scheveningse Bosjes

Op de plek in het bos aan de Aletta Jacobsweg waar gekapt hout wordt opgeslagen, staat al sinds vorig jaar een dieselaggregaat te draaien dat 24 uur per dag dikke wolken uitlaatgassen uitspuwt. Het aggregaat staat daar om een tijdelijke zendmast van stroom te voorzien. Deze situatie duurt nu al ruim een jaar en we […]

Boom in de achtertuin

Tot voor kort gebeurde het regelmatig dat grote bomen op binnenterreinen van bouwblokken gemakkelijk een kapvergunning kregen omdat de boom teveel schaduw gaf. Daar kijken we tegenwoordig anders tegenaan.

Bomen van de Mient

Tussen de Laan van Eik en Duinen en de kruising Thorbeckelaan is voor de Mient een herinrichting ontwikkeld met grote invloed op de groene omgeving. Belangrijkste aanleiding is de rioolvervanging maar tegelijk probeert de gemeente een oplossing te zoeken voor het grote gebrek aan parkeerplaatsen in de buurt. Verder spelen problemen in het bomenbestand een rol. De Mient is een fraaie groene laan maar bij controle van de bomen bleken er nogal wat mankementen aanwezig die op korte of langere termijn echte problemen gaan vormen.

De hondjes van de freule

Over de historie van het landgoed Clingendael is reeds veel geschreven en zeker ook over de periode dat de familie Van Brienen eigenaar was van deze buitenplaats. Marguerite Mary baronesse Van Brienen was de laatste van deze tak (1871-1939). Dit artikel beperkt zich tot de lange reeks honden van de baronesse – freule Daisy – die allemaal een graf met zerk kregen in haar riante achtertuin.

De Wollemi pine (Wollemia nobilis)

Niet inheems en ook niet Europees, maar de Wollemi pine is wel een heel belangrijke boom. Er is slechts één plekje op aarde waar hij van nature voorkomt en waar hij pas in 1994 werd ontdekt.