Home » haagwinde-2020-3

AVN op de bres voor onze duinen

“Oh, oh Den Haag, mooie stad achter de duinen …” zo bezingt Harrie Jekkers de unieke twee-eenheid van een grote stad direct naast een prachtig en kwetsbaar natuurgebied. De AVN ontstond bijna honderd jaar geleden in het spanningsveld tussen een grote, naar ruimte zoekende stad en kwetsbare duinnatuur, die het waard is om beschermd te worden. We kunnen nog steeds trots zijn op het behoud van het duingebiedje Wapendal, destijds het eerste wapenfeit van de jonge AVN.

Dieren met ongewone gebruiken

Eerder schreef ik in Haagwinde over het mysterie egel. Onwaarschijnlijke gedragingen van een stekelig zoogdier die door de eeuwen heen als sprookjes werden afgedaan. Te gek om waar te zijn. Toch bleek uit een jarenlang onderzoek van de Engelse bioloog Maurice Burton dat veel van deze verhalen op waarheid berustten.

Bijzondere flora langs Koninginnegracht

Wie in het voorjaar of zomer over de Raamweg langs de Koninginnegracht fietst, zal snel de weelderig begroeide bermen opmerken. Aan de overzijde van het water heb je vanuit tram 9 goed zicht op de uitbundige plantengroei langs de gracht. Voor een beter beeld van de variatie in plantensoorten hebben wij medio juli 2019 en begin mei 2020 weerszijden van het water bezocht. Tijdens wandelingen tussen het Hubertusviaduct en het Malieveld hebben wij de ons bekende soorten genoteerd.

Brand in de Haagbeuk

Toen ik op een windstille, zonnige zondagmorgen medio juni mijn hond uitliet in park Marlot bewoog er opeens een boomstam in mijn blikveld. Met een zacht geraas zakte een van de drie stammen van een majestueuze haagbeuk ter aarde. ‘Slachtoffer van de droogte’, concludeerde ik snel, maar de echte oorzaak bleek vandalisme.

Stikstofemissie en biodiversiteit deel II

In mijn artikel in de vorige Haagwinde belichtte ik een aantal gevolgen van stikstofemissie voor de biodiversiteit. In dit vervolgartikel ben ik op zoek naar oplossingen. Als we niets doen zal de biodiversiteit steeds verder wegzakken. En er zijn ook op lokaal niveau mogelijkheden om bij te dragen aan herstel. Kleine herstelprojecten kunnen veel betekenend zijn.

Beroep Bestemmingsplan Westmade Noord

Nog maar zelden zoekt de AVN haar toevlucht tot het maken van een beroepschrift voor de Raad van State, maar voor de procedure van het Bestemmingsplan Westmade Noord van de gemeente Westland zagen we ons genoodzaakt om dat toch te doen.