Home » haagwinde-2020-2

AVN-natuuronderzoeken

De AVN doet regelmatig eigen natuuronderzoek in gebieden waar plannen voor projectontwikkeling opduiken. Dit voorjaar gebeurt dit in Leidschendam-Voorburg rond de sportvelden van Cartouche en in het Buijtenpark in Zoetermeer, waar vorig jaar Snowworld is uitgebreid. Voor beide locaties geldt dat we aanvullend advies willen geven voor verbetering van de natuurwaarde.

Het Doornduin, klein maar fijn natuurgebied

Afgelopen 20 april, midden in het broedseizoen, werden omwonenden van het Doornduin in Scheveningen opgeschrikt door een graafmachine die over de steile trappen van het openbare deel van het duinparkje reed en daarbij flink schade aanrichtte. De eigenaar ging aan de slag om op eigen terrein, dat ook deel uitmaakt van dit stukje natuurgebied, de bodem te egaliseren. Boswachters en politie moesten er aan te pas komen om het werk te stoppen.

Het relaas van een lantaarn

In het kader van de restauratie van de Japanse tuin in Clingendael werd historisch onderzoek gedaan naar de chrysantlantaarn die in slechte staat verkeerde. Na veel reparatiestappen staat er nu uiteindelijk een Hollandse replica.

Kustnatuur is geen verdienmodel

Ooit kwam wetenschapper en ontdekkingsreiziger Alfred Russel Wallace op een prachtige plek waar het wemelde van de vlinders. Nu wemelt het er van de toeristen en… plastic vlinders. Toplocaties in de natuur zijn veelal slecht bereikbare plaatsen. Of je moet er goede afspraken over kunnen maken, om overexploitatie tegen te gaan.

Een hele speciale boom uit Sicilië, de Etna-brem

Soms kom je in Den Haag bomen tegen, die van een zeldzame soort zijn. Dan kan het ook lastig zijn om te achterhalen om welke soort het gaat. Vaak tref je dergelijke bomen in bepaalde wijken, zoals Moerwijk en Morgenstond. In zo’n situatie is de kans heel groot, dat ze zijn geplant door Simon Doorenbos. Het is jammer dat van dergelijke bomen zelden een inventarisatie is bijgehouden.

Immigranten in de stadsflora

Door het Covid-19 virus zijn we genoodzaakt om deze zomer zoveel mogelijk thuis te blijven. Er wordt nu veel in de tuin en op het balkon gezeten, waar o.a. zingende vogels, zoemende bijen en fladderende vlinders waargenomen kunnen worden. Een (fiets)ommetje in onze stad is een mooie gelegenheid om de Haagse stadsflora tussen de tegels onder de loep te nemen.

Nieuws portefeuillehouders: Strandhuisjes

Er staan 40 strandhuisjes ter hoogte van de Zandmotor die daar als een experiment zijn neergezet. De gemeente heeft daarvoor vijf jaar geleden twee vergunningen afgegeven. Het experiment loopt dit jaar af. De twee eigenaren hebben inmiddels al een nieuwe vergunning aangevraagd, maar de gemeente Den Haag heeft in 2018 nog vastgesteld dat het experiment serieus geëvalueerd moet worden voordat een eventuele definitieve vergunning zal worden afgegeven.

Nieuws portefeuillehouders: Westmade

Zowel de gemeente Westland als Den Haag bouwen volop in de buurt van de duinen. Dat is een punt van zorg omdat iedere bouwactiviteit zelf al voor veel extra stikstofdepositie in de duinen zorgt, maar ook daarna.