Home » haagwinde-2019-4 » Pagina 2

Kwetterplekken voor huismussen

De Passer domesticus heeft het zwaar in stedelijk gebied. Waar we vroeger op ieder terras werden vermaakt door snoepende huismussen, horen we nu geen getjilp meer in Den Haag. Behalve in Kijkduin Bad en aan de grenzen van Duindorp. Daar vliegen nog grote groepen mussen af en aan. Stadsvogel-deskundige Martin van de Reep zorgt in Kijkduin dat ze extra zorg krijgen.

Bosmieren in Ockenrode

Wie wel eens in de duinbossen tussen Loosduinen en Monster wandelt, zal het direct opvallen. Het wemelt in deze bossen van de rode bosmier, nog specifieker: de harige rode bosmier (Formica rufa). Dit kolonie-insect heeft zich aan deze kant van de duinen sinds de jaren zestig explosief vermeerderd.

Populieren met problemen

De populier is een boom die in Den Haag veelvuldig is toegepast. Door zijn snelle, forse groei is hij doorgaans een blikvanger, zowel solitair als ook in een rijbeplanting of groepsverband. Direct na de Tweede Wereldoorlog werd hij massaal aangeplant om de stad weer zo snel mogelijk te vergroenen. In de hongerwinter waren de Haagse bomen immers massaal in de kachel opgestookt. Die generatie populieren is echter alweer vrijwel verdwenen, op een klein aantal na. De oudste populieren die we nu aantreffen zijn tussen de 50 en 70 jaar oud.

Zandsuppletie en vogels

Eens in de vijf jaar wordt het strand van Scheveningen opgespoten met zand. Dit zand wordt een eind uit de kust gewonnen, waardoor het vol dierlijk voedsel zit.

Project Hitte-eiland vordert gestaag

De zomerhitte kan nog wel flink oplopen in Het Haegsch Hof. De noodzakelijke vergroening van dit deel van de Rivierenbuurt is nog niet robuust genoeg om grote invloed uit te oefenen op de zomertemperaturen van 2020. Toch zijn we gestaag op weg en zijn drie deelprojecten al bijna gereed. We geven u een kijkje achter de schermen.

Overleg alternatief fietspad Zonnegaarde

De alternatieve fietsroute die de AVN voor volkstuinvereniging Zonnegaarde heeft ontworpen, lijkt in goede aarde te vallen. Tuinders en de gemeente gaan nu rond de tafel om het voorstel verder uit te werken. Een omslag in denken.

Succes kent vele vaders en moeders

Afgelopen jaar heeft de AVN bij kleine en grotere projecten succes geboekt met haar acties. Om dit met onze leden te delen, zetten we korte verslagen in Haagwinde. Uiteraard zijn we trots op onze eigen inzet, maar er zijn ook anderen die zich hard maken voor het behoud van diezelfde natuur. Succes kent altijd vele vaders en moeders. Vanaf deze plaats willen we iedereen voor zijn/haar inzet bedanken. Gelukkig blijft de lijst met successen groeien. Lees daarover meer verderop in dit blad.