Home » haagwinde-2019-4

Paleisplein behoudt zijn lindes

De lindes van het Paleisplein worden niet gekapt. Dat is te danken aan een breed maatschappelijk protest èn de juridische procedure die de AVN tegen de kapvergunningen had aangespannen. Voor dit succes hebben meerdere groepen zich onafhankelijk van elkaar voor hetzelfde doel ingezet.

De sneeuwbes (Symphoricarpos albus)

Door: Jaap van Loenen   Enige jaren geleden kwam er een ander beleid bij het groenbeheer. De enthousiast groeiende sneeuwbes viel als exoot in ongenade en moest plaats maken voor struiken die in het ecosysteem van deze streek thuishoren. In de praktijk betekent het dat de struiklaag van het formaat sneeuwbes langzaam uit het stadsbeeld […]

Een Haagse Veteraan

Dankzij contacten met David Lonsdale, de Britse topdeskundige van Ancient and Veteran Trees, kreeg ik een goed beeld van de eigenschappen waaraan een veterane boom moet voldoen. Het lag voor de hand om te onderzoeken of er in Den Haag bomen zijn die aan die criteria voldoen. In Clingendael vond ik een uniek exemplaar.

Natuur Buytenpark kan dynamischer

Aan de rand van de Zoetermeerse polder ligt een natuurgebied dat nogal on-Nederlands aandoet. Met rondom een polderlandschap dat onder zeespiegelniveau ligt, vraag je je al snel af waar die heuvels van 20 meter hoogte vandaan komen.

Haagse Tuinbank helpt uw groeninitiatief starten

Overal in Den Haag zien we groene ideeën ontstaan. Sinds de gemeente de inbreng van particuliere initiatieven in de openbare ruimte toestaat, kunnen Hagenaars hun groene vingers niet meer bedwingen. Maar hoe maak je een idee tot een succes? De Haagse Tuinbank helpt.

Nieuw fietspad eind Zwarte Pad niet gewenst

De AVN steunt van harte de nieuwe fietsstrategie voor Den Haag. Hoe meer er wordt gefietst in plaats van gereden met de auto, hoe beter het is voor de natuur. Want dat betekent minder broeikasgassen, minder stikstofbelasting en luchtvervuiling!

Verbetering leefbaarheid in Centrum Noord

Het college vroeg bewonersorganisaties, ondernemers en belangenorganisaties als AVN om advies over kwaliteitsverbetering in Centrum Noord. Het gaat om verbetering van leefbaarheid door onder meer vergroening, maar vooral ook om vermindering van luchtvervuiling van doorgaand verkeer over Mauritskade, Javastraat en Laan Copes van Cattenburgh.

Raad kiest voor extra natuur naast Meijendel!

De AVN heeft voorstellen gestuurd aan de gemeente en een aantal keer ingesproken over de Gebiedsvisie Internationale Zone. Daarbij ging het met name over een stuk natuurgebied in de Oostduinen dat nog geen Natura 2000-status heeft. Tot onze vreugde heeft de Haagse gemeenteraad gekozen voor behoud en uitbreiding van deze natuur!