Home » haagwinde-2019-3

Zonnegaarde op zoek naar alternatief

Het bestuur van amateurtuindersvereniging Zonnegaarde aan de Erasmusweg zit met de handen in het haar. Het recreatieve fietspad met ecolint, dat de gemeente afgelopen voorjaar presenteerde, zal het achterste deel van hun tuincomplex gaan afsnijden. Men vreest voor verlies van 4 tot 11 tuinen plus brede ecologische bosranden. Dat levert veel stress op bij de leden die hier vaak al tientallen jaren in alle rust tuinieren en hun vrije tijd doorbrengen. De groene verenigingen AVN en KNNV ondersteunen de tuinders met raad en daad.

Het Litoraal, Haags natuurreservaat

Tijdens de realisatie van de Sytwendetunnel in 2001, kwam er een voedselrijk (zandige klei) grondoverschot vrij. Een goedkope oplossing was om deze schone grond te transporteren naar een plek in de directe omgeving. Ophogen van de natte veenweide achter het huidige automobielmuseum in Reigersbergen leek een goede mogelijkheid. Daarmee werd de agrarische kwaliteit van het weiland sterk verbeterd. Jammer was wel dat de ecologische waarde van het weiland degradeerde omdat de originele venige bodemstructuur aan de oppervlakte verdween. En er werd een doodlopende dwarssloot met goede waterkwaliteit gedempt.

De notenboom, okkernoot of walnoot (Juglans regia)

In ons woordenboek der Nederlandse taal “De dikke Van Dale” staat de boom vermeld als gewone notenboom. Je zou daarom denken dat hij inheems is, maar dat blijkt niet waar. De notenboom heeft meerdere volksnamen. Eén daarvan is walnoot en dat ‘wal’ is afgeleid van het woord ‘volcae’. Dit betekent ‘vreemd’ of ’niet bij ons horend’. De Romeinen hebben de boom destijds ingevoerd en overal in Europa aangeplant. Daarvoor was hij, evenals de appel, uit Centraal Azië meegebracht door Alexander de Grote tijdens zijn veroveringstochten.

De hoornaar, een grote wesp

De Europese hoornaar duikt steeds vaker op in Den Haag. Na tientallen jaren alleen in het oosten van het land gesignaleerd te zijn, wordt deze imposante verschijning nu ook vaak in onze kuststreek waargenomen.

Nieuwe normen voor stadsnatuur

De verdichtingsopgave en de energietransitie nopen tot een stadsbrede visie op stadsnatuur. In Den Haag beschikten wij al over de Nota Ecologische Verbindingszones 2008 – 2018. Deze nota is breed geëvalueerd met enkele groene organisaties waaronder de AVN. Uiteindelijk moet dit naar verwachting eind dit jaar resulteren in de nieuwe Nota Stadsnatuur. De voorlopige tekst hiervoor wordt nu door de AVN en andere organisaties bestudeerd.

Haagse iconen, kansen voor groenblauwe structuur van de stad

De gemeente wil meer woningen in de stad. Maar “als je verdicht, moet je ook vergroenen” vindt het college. Een verkenning naar kansen om groen en water te ontwikkelen heeft een groslijst van bijna 100 ideeën voor verbetering opgeleverd. Een selectie van veelbelovende ideeën is geclusterd tot een zevental icoonprojecten. Het rapport ‘Haagse iconen’ van ontwerpbureau Must staat op internet *.

Bezwaar tegen kap lindes Paleisplein: Bomen blijven staan!

De gemeente wil het Paleisplein aantrekkelijker maken door vier lindebomen weg te halen. Veel Hagenaars zijn het daar niet mee eens. De AVN heeft als belangenorganisatie officieel bezwaar aangetekend tegen de kap. Om te voorkomen dat van de afgegeven vergunning tijdens de bezwaarprocedure toch gebruik wordt gemaakt, is er ook een voorlopige voorziening bij de rechtbank aangevraagd.