Home » haagwinde-2019-2

Successen van de AVN:

In Haagwinde treft u een afspiegeling van de activiteiten die de AVN door het jaar heen verricht. We zijn geen club van harde acties, dat past niet bij de strategie waarvan we denken dat die resultaat boekt. Daarom treft u ons niet zo vaak in de krant en zal de AVN ook niet snel gaan demonstreren. Liever polderen we ons door overleggen met de overheid heen.

Rhododendron en azalea

In de jaren dertig van de vorige eeuw werd aan ons kinderen op de lagere school verteld over een prachtig bloeiende struik uit de Himalaya die recent in onze parken was geplant: de rhododendron. Wij waren daar erg trots op en er was alle lof voor de importeurs en de plantsoenendienst. Het was zeker een aanwinst in de Haagse plantsoenen en als ik mij goed herinner stonden ze ook in de Scheveningse Bosjes. Na de oorlog heb ik ze daar niet meer teruggezien.

Opnieuw plannen voor de Internationale Zone

De gemeente heeft weer nieuwe grote ambities voor het gebied. Internationale instellingen moeten kunnen uitbreiden, er moeten nieuwe bijkomen, woningen, hotels en andere voorzieningen. Dat blijft verrassend. Omdat het gebied zo groen was, wilde de internationale gemeenschap zich hier juist vestigen. Dan moet je het kind toch niet met het badwater weggooien?

Zeezoogdieren voor de kust

Het aantal waarnemingen van zeezoogdieren langs de Noordzeekust neemt toe. Welke soorten zijn het en is er een oorzaak voor deze toename? In totaal gaat het bij Scheveningen om tien soorten waarvan de meeste maar heel zelden worden waargenomen: gewone dolfijn, witsnuitdolfijn, griend, tuimelaar, dwergvinvis, potvis en (heel spectaculair, in de herfst van 2018) de bultrug. De twee algemeenste, de gewone zeehond en de bruinvis licht ik hieronder uitgebreider toe.

Het best bewaarde geheim van Scheveningen

Ooit was de verkoop van duinzand een goede handel. Via vaarten werd het afgegraven zand afgevoerd. Den Haag is die mooie stad achter de duinen die nog overgebleven zijn. Oplettende Hagenaars en Hagenezen kunnen overal in die stad kleine en grotere overblijfselen terugvinden van de duinnatuur die zich hier uitstrekte.

Massaal ontslag in de bomenwereld

Ruim vijf jaar geleden trof ik in Rijswijk tijdens de herfst een straat met zomereik als laanbeplanting, waar de weg bezaaid was met eikentwijgen. Misschien afgebeten door de halsbandparkiet? Dat is altijd goed te zien aan een rafelig breukvlak, maar hier kwam een heel ander beeld naar voren. Het breukvlak van alle twijgen was vrij glad en regelmatig van structuur. Er had zich een soort kurklaagje gevormd. Dus geen halsbandparkiet als oorzaak. Maar wat was hier dan wel de oorzaak?

Reigersbergen, de charme van een klein stadslandgoed

Ingeklemd tussen Bezuidenhoutseweg, Leidsestraatweg en de parken van Marlot en Huis ten Bosch ligt een oude buitenplaats die eigenlijk de status van mini-landgoed verdient. Daar waar een buitenplaats alleen als zomers lustoord diende, behield Reigersbergen zijn agrarische functie met weilanden en warmoezerijen. En dat landschap is nog steeds terug te vinden.

Varkens vreten bos kaal

In het bos naast het Parnassiawijkje op de grens van Monster en Den Haag worden varkens geweid. Het zijn Hongaarse wolvarkens die door hun gekrulde vacht op afstand ook wel op schapen lijken. De varkens zouden moeten bijdragen aan ecologisch bosbeheer, maar in het Parnassiabos zien we alleen vraatschade.

Hoe brengen we extra natuur in een verdichtende stad?

De AVN heeft afgelopen jaar actief meegedacht en meegewerkt om het nieuwe groenbeleid voor “Natuurinclusief bouwen” vorm te geven. Hoe maken we de bebouwde omgeving groener en ook beter geschikt als verblijfplaats voor stedelijke fauna. Is de natuur in de stad maakbaar en hoe hou je dat duurzaam in stand?