Home » haagwinde-2018-4

Van de voorzitter: ‘Onder de rook van Den Haag’

Er is een nieuw wapen in de strijd tegen de achteruitgang van de grote Natura 2000 duingebieden van Den Haag: de uitspraak van het Europees Hof van Justitie over het programma waarmee Nederland de natuur beschermt tegen de uitstoot van stikstof (PAS). Het hof geeft aan dat dit niet voldoende gebeurt.

Ministerie zet moerasparkje bij het grofvuil

Achter de Apenrots, het grillige kantoor van het voormalige ministerie van Buitenlandse Zaken aan de Bezuidenhoutseweg, ligt sinds 1985 een moerasparkje. Een bijzonder stukje groen waar moerascipressen, bol-esdoorns en een moeraseik tezamen een uitheemse sfeer creëren tussen de hoge gebouwen.

Bomen in bakken geeft misère

Afgelopen jaar ben ik voor een project van de AVN weer vaker in Den Haag en het valt me op dat het centrum van de stad zoveel meer steen bevat dan zo’n dertig jaar geleden toen ik hier als boomverzorger regelmatig rondliep.

De Japanse parasol-den (Sciadopitys verticillata)

Bij de hier groeiende Japanse bomen denken we in de eerste plaats aan die prachtig maar helaas kort bloeiende sierkersen. Daarna komen de bijzondere esdoorns aan de orde die in veel van onze tuinen een plaats hebben. Ook kennen we de Japanse notenboom (Ginkgo biloba) die tegenwoordig vaak als straatboom wordt aangeplant omdat hij bijna overal tegen kan. Minder bekend zijn de coniferen zoals de Japanse ceder (Cryptomeria) en de hieronder beschreven Japanse parasol-den (Sciadopitys verticillata).

Omgevingsplan Binckhorst is grote uitdaging

In 2021 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. Daarna moet de gemeente alle bestemmingsplannen gaan vervangen door één omgevingsvisie en één omgevingsplan. Den Haag is daarom gestart met een ‘pilot’ omgevingsplan voor de Binckhorst.

Mens en Tuin, groene parel in Moerwijk

Midden tussen de stedelijke bebouwing ligt de groene zorgtuin van ‘Mens en Tuin’, een oase in Moerwijk. Tweeëndertig jaar geleden opgericht om mensen met een beperking een dagbesteding te bezorgen. Nu de stad steeds dichter groeit en er op de zorg wordt bezuinigd, voorziet dit particuliere initiatief in een groeiende behoefte.

Rijswijk, groene stad met ambitie

“Rijswijk heeft een groen imago en is een groene woon- en werkstad midden in Haaglanden”. “Dat groen in Rijswijk is belangrijk, want door groen krijgt de stad een prettige leef-, woon- en werkomgeving en zorgt het voor een gezond klimaat in de stad”. Het zijn twee zinnen uit de inleiding van het Rijswijkse Groenbeleidsplan 2010-2020. Rijswijk noemt zichzelf graag een groene stad. Maar tegenwoordig noemt bijna iedere stad in Nederland zichzelf groen, dus waar moeten we het onderscheid zoeken.

Krimlindes in het nauw

De AVN is bezorgd over het voortbestaan van twee gezonde Krimlindes van ca. 80 jaar oud op het Noordeinde. De bomen dreigen te worden gekapt vanwege een nieuw ontwerp voor het Wilhelminamonument.

Bewoners hitte-eiland Rivierenbuurt schetsen hun straat groen

Wat doe je met een mooi pleintje voor de deur waar het in de zomer bloedheet is omdat er nergens schaduw te vinden is? De bewoners van het Haegsch Hof zochten hulp bij de AVN om een oplossing met groen te bedenken. Landschapsarchitect J’ørn Copijn gaf twee workshops en de bewoners schetsten hun plannen.