Home » haagwinde-2018-2

Verbod op insecticiden. Goed voor fauna en flora

De Europese Unie heeft onlangs het gebruik van een groep insecticiden verboden. Terecht want 84% van onze voedingsgewassen is voor bestuiving afhankelijk van insecten. Zonder bijen en zweefvliegen geen appels, peren, aardbeien, pompoenen, pruimen, kersen, bramen, frambozen, bessen, bonen, noten, sinaasappels en nog veel meer.(KLIK HIER voor de PDF) Tekst en foto’s: Hans van Helden

Extra water voor ‘Witte Vlek’

Ooit gehoord van ‘De Witte Vlek’ in Madestein? Waarschijnlijk niet. Het is een van de laatste ruige terreintjes aan de rand van Den Haag. Bestemming ‘Groen’, dat gelukkig wel. Er komt nu meer ruimte voor natte natuur. De AVN denkt mee bij de planvorming. (KLIK HIER voor PDF) Door: Aletta de Ruiter

Help ! Er wordt gekapt

Regelmatig krijgt de AVN een noodkreet van leden die zich grote zorgen maken over het bomenbeleid binnen de gemeente Den Haag. Het gaat dan altijd over kapplannen waarbij grote aantallen bomen sneuvelen ten behoeve van herinrichting van de omgeving. Hoe gaan we daarmee om? Door: het bestuur

Plesmanduin: groen buurtidee

Het monumentale KLM-gebouw aan de voet van Hubertusduin en Klein Zwitserland wacht een grote verbouwing. Waar jarenlang het ministerie van Verkeer en Waterstaat was gevestigd, komt nu een woonbestemming. De wijkvereniging Duttendel-Wittebrug doet voorstellen voor een inpassing met veel groen.

Haagse natuur wordt ‘mosgroen’

De kogel is door de kerk. Op 29 mei presenteerden de onderhandelaars van de vier grootste fracties hun coalitieakkoord. Daarvoor maakten ze gebruik van de input van andere fracties, 100 organisaties, bewoners enz. Het akkoord gaat voor duurzaam, dat is goed voor mens èn natuur. Ook voor het groen staat er veel positiefs op papier.

Wilde tuin ‘Rudolf Steiner Zorg’

Tussen het Westbroekpark en het monumentale Rudolf Steinergebouw, ligt een wilde tuin met veel soorten kleurrijke bloemen, struiken, bomen, takkenrillen en composthopen. Het is een privétuin die heel goed functioneert als ecologische verbinding tussen de Scheveningse Bosjes, Westbroekpark en de groengebieden richting Oostduinen. (KLIK HIER voor PDF) Tekst en foto’s: Caroline de Jong

Fractalen en bomen

Bij het televisiespelletje 1 op 100 (27 januari jl.) wist de speler alle 100 opponenten weg te spelen op één na. Toen kwam de beslissende vraag. De speler moest als antwoord kiezen tussen het woord ‘parallellepipedum’ en ‘fractaal’. Hij koos het eerste woord. Het was fout ! Had hij maar ‘fractaal’ gekozen. Dan had hij een klein fortuin gewonnen. Maar wat is dat eigenlijk, een fractaal? En wat heeft dat met een boom te maken? (KLIK HIER voor PDF) Tekst en foto’s: Joost S.H. Gieskes

Hulst (Ilex aquifolium)

De hulst komt vooral voor in beuken- en eikenbossen, de boom verdraagt een zure bodem en kan met weinig licht toe. Het is vrijwel zeker de meest bekende boom in ons land. Hij komt overal, tot op de meest onwaarschijnlijke plaatsen voor. Als enige groenblijvende inheemse loofboom neemt hij in ons bomenbestand een bijzondere plaats in.(KLIK HIER voor PDF-pagina) Tekst en foto’s: Jaap van Loenen

Van de voorzitter: De mond vol

Het is opvallend: tijdens alle overleggen in het voortraject van bouw- en stadsvernieuwingsprojecten heeft iedereen, de stedenbouwkundige, de projectontwikkelaar, de gemeenteambtenaar, de politicus… de mond vol van duurzaamheid en groen. De term natuurinclusief bouwen wordt maar al te graag gehanteerd, het is duurzaamheid wat de klok slaat en ook het AVN-idee van het principe van de dubbelbestemming bouwen/groen lijkt aan te slaan. Dat duurzaam en groen niet veel met elkaar te maken hebben wordt zonneklaar in Scheveningen-Haven. Dat geldt als een voorbeeld van ‘groen’ bouwen terwijl de laatste sprieten helmgras op dit moment verwijderd worden.(KLIK HIER VOOR PDF-PAGINA)