Home » haagwinde-2017-4

Onderhoud van bomen in brede middenbermen

In onze stad zijn meerdere wegen met een brede, groene middenberm. Zo’n groenstrook leent zich uitstekend om te beplanten met bomen. Deze aanplant zorgt voor een rustig beeld voor de weggebruiker, zeker als het tegemoetkomende verkeer door het groen wordt afgeschermd. Ook is er vaak sprake van een ecologische verbinding tussen groengebieden.

Herrie in het Florence Nightingalepark

Het Florence Nightingalepark heeft ernstig geleden onder de bouwplannen, maar samen met het buurtpark ’t Kleine Hout aan de overkant van de Escamplaan kan het park nog een aantrekkelijk geheel vormen. Maar op 7 november besloot het college van B&W op dit weggedeelte maar liefst 7.600 verkeersbewegingen toe te staan.

Smient zwemt in zwaar weer

Elk najaar komen ze ons land binnenvliegen om hier de winter door te brengen. Zelfs parkvijvers worden bezocht. Velen zullen dan ook vertrouwd zijn met deze vrolijk fluitende eenden. De mannetjes hebben een fraaie vosbruine kop, doorsneden door een gele lengtestreep. Maar, hun rust wordt verstoord; gedonder in de lucht.

Camping Molenslag geeft archeologische geheimen prijs

De Archeologische Werkgroep Den Haag en Omstreken is al meer dan 10 jaar bezig de archeologie van Solleveld in kaart te brengen. Tegelijk zijn er door de gemeenten Den Haag en Westland bij gelegenheid gedetailleerde en grondige onderzoeken gedaan naar o.a. het Merovingische grafveld van Solleveld en de Middeleeuwse boerenbewoning. Een spraakmakend onderzoek van de laatste jaren heeft plaatsgevonden op het terrein van de voormalige camping Molenslag net ten noorden van het dorp Ter Heijde. In het kader van Natura 2000-wetgeving kreeg het terrein de bestemming natuur en dus moest de camping verdwijnen.

De bomen langs de Scheveningseweg

Voorstel spoorvervanging aangenomen. Over de Scheveningseweg heeft de gemeenteraad in dezelfde vergadering eind november een besluit genomen. Het college heeft voorgesteld het meerderheidsadvies van de ‘Denktank voor spoorvervanging Scheveningseweg’ te volgen. (NB dat is een andere denktank dan de denktank voor de Scheveningse Bosjes). De raad ging daarin mee, drie moties werden verworpen.

Plannen voor Scheveningse Bosjes en Westbroekpark

Eind november heeft de Gemeenteraad de visie van de denktank voor de Scheveningse Bosjes en het Westbroekpark met een grote meerderheid vastgesteld (39 voor, 6 tegen). De visie zal worden verwerkt in een uitvoeringsplan dat begin 2018 door de Raadscommissie zal worden besproken, nog voor de verkiezingen.