Home » haagwinde-2017-3

Onderzoeksprojecten

Ten behoeve van actualiteiten in het Haagse groen voert de AVN regelmatig zelf onderzoek uit of laat dit door deskundige derden doen. Afgelopen half jaar waren er drie onderwerpen die daarvoor in aanmerking kwamen:

De taxus of venijnboom

Een geheimzinnige naaldboom uit een ver verleden. Met het herkennen van loofbomen hebben de meesten van ons weinig moeite. Vooral wanneer ze in blad staan, zijn ze meestal gemakkelijk te onderscheiden. De bladvormen helpen ons daarbij een handje. Bij de naaldbomen is dat echter anders.

‘Oranje vlag’ vliegt volop in Meijendel

In de laatste atlas Dagvlinders van Nederland staat over de Keizersmantel (Argynnis paphia): “Sinds 1980 een verdwenen standvlinder”. Dat betekent dat hij zich in ons land niet meer voortplant; er worden hooguit nog zwervende individuen gezien. Maar in de duingebieden vinden we de keizersmantel weer terug. Kijkt u mee?

Bouw en ecologie gaan vaak niet samen

In de Erasmuszone wordt tussen 2018 en 2021 een nieuwe duurzame woonwijk gebouwd: het Erasmusveld. De projectontwikkelaars adverteren met aantrekkelijke plaatjes. Wonen in het groen in een prachtige omgeving aan de rand van de stad. Maar onvermeld blijft dat voor deze stadsuitbreiding veel natuur en een honderdtal volkstuinen eerst moeten verdwijnen.

Natuuravontuur

We schrijven 7 september 2017, duintuin Meijendel. Tegen de witte wolken met gefilterd zonlicht draait een ruiende buizerd zijn rondjes op zoek naar muizen.

Groene hoogbouw, succes of mislukking ?

De gemeente Den Haag denkt na over nieuwe hoogbouw voor de stad. Met een uitbreiding van de bevolking in het verschiet en een groot tekort aan woningen is het zaak om ruimte te zoeken voor nieuwe huisvesting. Dat zou in hoogbouw gevonden kunnen worden. Met een eigen Haagse stijl en veel groen. De vraag is of dat mogelijk is aan de kust.

De essentaksterfte, een nieuwe epidemie ?

In de media verschijnen verontrustende berichten over het sterven van essenbomen in de Nederlandse bossen. Soms worden die berichten nogal overdreven alarmerend weergegeven, maar dat neemt niet weg dat de situatie zorgelijk is. De gebruikte naam voor deze essenziekte is ‘essentaksterfte’. Naar de verschijningsvorm van takken die afsterven.

Omgeving Madurodam mag best groener

Op 6 juli jl gaf een grote meerderheid van de gemeenteraad toestemming aan Madurodam om 6000 m2 uit te breiden in het achterliggende bos. Dat was echter alleen mogelijk nadat er afspraken waren gemaakt over voldoende compensatie voor het stuk bos dat verloren gaat. De AVN blijft kritisch meedenken om zoveel mogelijk natuur te behouden.

Oude theepot uit Japanse tuin gevist

In maart 2017 werd de watergang naast de Japanse tuin gebaggerd. Een activiteit die het Hoogheemraadschap van Delfland elke acht jaar uitvoert om de doorstroming van de watergangen te garanderen. Tot ieders grote verrassing kwam daarbij, vlak naast de brug, een theepot boven drijven.