Home » haagwinde-2016-4

Afscheid van een Haagse bosbaas

Staatsbosbeheer gaat reorganiseren en dat heeft ook gevolgen voor de boswachters van de beheereenheid Westvoorden, waaronder het Haagse Bos valt. Na 35 jaar neemt Den Haag afscheid van Peter van Osch.

De duindoorn, Een ideale struik voor de duinen

De duindoorn (Hippophae rhamnoides) wortelt zowel horizontaal als verticaal en dat laatste soms wel meer dan een meter diep. Daarmee houdt hij het losse duinzand vast. Hij kan goed tegen de zouthoudende wind uit zee en is bestand tegen langdurige droogte. Eigenschappen die deze bijzondere struik zeer waardevol maken als begroeiing van onze duinen. Voor zover bekend heeft hij zich daar ooit zelfstandig gevestigd, maar het grootste deel van het areaal in de duinen is gewoon aangeplant.

Bunkers toeristische attractie ?

Vijfenzeventig jaar na aanleg staan de bunkers langs de kust steeds meer in de publieke belangstelling. De generaties van na de oorlog zien in de betonnen kolossen nu geen bedreiging door de bezetter meer, maar een stuk geschiedenis. Maar of dat nou een toeristische attractie moet worden ?

Milieuvriendelijke bestrijding Japanse duizendknoop

De Japanse duizendknoop is een agressieve groeier. Vooral in bermen met zachte bodems groeien de wortelstokken elk seizoen meters
lang uit en op bijna elke 10 cm ontspruit er een stengel die tot 2 meter hoogte groeit. De plant laat op die manier geen ruimte over voor andere planten en we zien de laatste twee jaar dan ook een grote verspreiding van monoculturen van uitsluitend Japanse duizendknoop.

Beweging op de Scheveningse weg

Tussen het vissersdorp Scheveningen en Den Haag was er door de duinen altijd een verbinding. Als de vissers hun waar naar den Haag brachten was het een moeizame weg dwars door de duinen. Omgekeerd was het voor de Hagenaars niet zo aantrekkelijk om naar Scheveningen te gaan want de afstand van 2 kilometer door mul duinzand was niet mis.

De nieuwe natuur op Voorlinden

Bent u al in het museum voor moderne kunst op Voorlinden geweest ? Dan bent u wellicht onder de indruk van de parkaanleg rond het museum. Golvende bloemperken van tuinarchitect Piet Oudolf flankeren het nieuwe gebouw. En rondom een wandelpark met 40 ha bos, duin en veenweide. Afgelopen twee jaar heeft er een metamorfose plaatsgevonden.

Worstelen met ruimte Escamplaan

Extra woningbouw rond het HagaZiekenhuis Leijweg creëert een schijnbaar onoplosbaar verkeersprobleem op de Escamplaan. Daar ontstaat een verkeersstroom die de groene zone van het Florence Nightingalepark naar het buurtpark Kleine Hout blokkeert terwijl die plek voor een goede recreatieve en ecologische aansluiting juist onbelemmerd moet zijn.

Nieuwe Driemanspolder op schema

Het werk aan de grote waterberging bij Zoetermeer lijkt stil te liggen, maar dat is slechts schijn. De voorbereidingen om van de huidige polder een gebied te maken voor waterberging en recreatie zijn in volle gang. De natte natuur die daarbij ontstaat is mooi meegenomen.

NOx is Nix, Alle MER stikstofberekeningen moeten opnieuw

Iedere koper van een zuinige auto wist het allang vóór Dieselgate: het voorgespiegelde gunstige verbruik zou nooit gehaald worden. En toch werd iedereen verrast door de onthullingen: niet de verkopers, maar de industrie zelf zorgde bewust voor veel te lage uitstootwaarden. Maar de grote vervuiler bleek in dit geval de plantenmeststof stikstof (NO2 en NO3, ofwel NOx). En helaas, in plaats van iets aan het probleem te doen, besluit Brussel de uitstootnormen hiervoor dan maar te verdubbelen.

Over deze Haagwinde

Wie het kleine niet eert… Het goede nieuws eerst. In ‘Groen Kleurt de Stad’, de beleidsnota voor het Haagse groen van 2005 heeft het gemeentebestuur zich verplicht de Stedelijke Groene Hoofdstructuur duurzaam te beschermen en in stand te houden. Die verplchting was in de Agenda Groen voor de Stad, zoals het College van Burgemeester en Wethouders die onlangs naar de Haagse Gemeenteraad had gestuurd, niet opgenomen. De AVN heeft samen met Vrienden van Den Haag, de KNNV en de Haagse Bomen Stichting ingesproken bij de behandeling van de Agenda Groen in de raadscommissie Leefomgeving. Bijna alle fractievertegenwoordigers in de raadscommissie sloten zich aan bij onze pleidooien om die verplichting ook als zodanig in de Agenda Groen op te nemen. Voor de natuur zelf maar ook voor de continuï-teit van beleid voor het groen in de stad. Wethouder Revis kondigde in zijn repliek op de bijdragen van de raadsleden als eerste punt aan dat hij die verplichting in de Agenda Groen wilde opnemen en dat heeft hij inmiddels gedaan. Wij en de andere groene organisaties zijn daar erg blij mee.