Home » haagwinde-2016-1

De Liquidambar

In de vorige eeuw waren er nogal wat twijfels over het al of niet invoeren vanuitheemse boomsoorten. De ervaring had geleerd dat die wel eens problemen gaven. Vooral de massaal aangeplante Amerikaanse vogelkers (Prunus serotina) breidde zich zo snel uit dat hij niet anders dan met grote moeite onder controle was te houden. Er zijn echter ook soorten die het heel goed doen, zoals bijvoorbeeld de Douglasspar (Pseudotsuga menziesii). Daar komt nu bij dat het klimaat verandert, waardoor sommige inheemse soorten het moeilijk krijgen terwijl sommige uitheemse soorten daar vaak beter bestand tegen zijn. Voor de toekomst zullen we moeten afwachten welke plaats zij gaan innemen in ons ecosysteem. Door: Jaap van Loenen

Kastanjebloedingsziekte

Onlangs kreeg de AVN vragen van omwonenden over de bomen op het Koningsplein. Hier staan onder andere veel mooie paardenkastanjes waarvan er twee gemerkt waren met een groen kruis. Waarom waren deze bomen nu gemerkt en wat houdt dit verder in? Een korte schouw ter plaatse bevestigde het vermoeden, dat ze zijn aangetast door de kastanjebloedingsziekte (KBZ) en om die reden gekapt moeten worden. Tekst en foto’s: Bas Steenks

Koekamp: quo vadis?

Quo vadis? of wel: Waar gaat gij heen? Dat klinkt deftig maar de Koekamp vormt wel een heel bijzonder stukje Den Haag en dat verdient deftige woorden. Ziet u die zwanen daar zwemmen? Nergens zo deftig als daar. Door: Joost S.H. Gieskes

Klimattractie in het Haagse Bos?

Een bos beheren kost geld. Sinds de recessie moet Staatsbosbeheer (SBB), beheerder van het Haagse Bos, bezuinigen. Tegelijk met het dichtdraaien van de geldkraan moeten de bosbeheerders creatief gaan denken om meer inkomsten uit het bos te halen dan houtverkoop alleen. Beleidsmatig was er al een duidelijke inzet om de recreatie te bevorderen. De Gebruikersgroep Haagse Bos (GHB) werd onlangs geconfronteerd met een particulier project om in het Haagse Bos een commercieel klimbos te exploiteren. Door: Frederik Hoogerhoud

Scheveningse Bosjes als romantisch bos

Als we straks opnieuw plannen maken om de Scheveningse Bosjes te renoveren, dan mogen we de historie niet uit het oog verliezen. Zoals we voorzichtig omgaan met de landschapsarchitectuur van onze landgoederen uit voorbije eeuwen, zo moeten we ook respectvol acteren bij het herstel van het bos tussen Den Haag en Scheveningen. Landschap en cultuurhistorie gaan hier immers hand in hand. Door: Caroline de Jong

De Japanse duizendknoop een exotische woekeraar

Op meer en meer plekken in Den Haag is de Japanse Duizendknoop te vinden. Op het eerste gezicht een mooie plant. Heldergroene steel met rode vlekjes en aan de takken ellipsvormige bladeren. Een hele groep van soms wel manshoge stengels is een fraai gezicht. Maar schijn bedriegt. Deze plant behoort tot de zogenaamde invasieve exoten, planten en dieren die van elders hier expres of per ongeluk zijn gebracht. En die het dan zo goed doen dat de inheemse soorten er door verdrukt kunnen raken. Door: Tim de Frel

Onze nationale weidekoning bedreigd

Sinds dit jaar heeft Nederland een nationale vogel,namelijk de grutto (Limosa limosa) een weidevogel bij uitstek.Via het programma Vroege Vogels,dat tien vogelsoorten nomineerde, viel de keuze – met ruim een kwart van de 40.000 uitgebrachte stemmen – op de grutto ! Door: Adri Remeeus

Kanaal naar Scheveningen rond 1860

Tussen 1830 en 1862 werd het Kanaal naar Scheveningen gegraven. Oorspronkelijk bedoeld om Den Haag een verbinding met zee te geven. De exploitanten van de Scheveningse badhuizen hielden dat plan tegen omdat het kanaal ook zou gaan dienen om het vuile grachtenwater uit Den Haag te lozen. Dat was in de 19e eeuw nog een open riool.

Stadsverdichting versus groene parel

In de Structuurvisie van 10 jaar geleden zette de gemeente Den Haag al in op een stadsverdichting voor 37.500 extra inwoners. In het nieuwe beleid ‘Ruimte voor de Stad’ wordt gekeken naar alle ongebruikte locaties. Zowel lege kantoren als lege plekken. Waar kan er nog gebouwd worden in de stad ? “Liever niet in groene pareltjes”, zeggen bewoners en ook de AVN. Door: Aletta de Ruiter en Adri Remeeus

Madurodam wil weer uitbreiden

3200 Hagenaars hebben gereageerd op de plannen voor het Internationale Park, 1800 stuurden ansichtkaarten met “Red de Scheveningse Bosjes” en 1400 schreven een eigen reactie. Daar zitten vast veel AVN-leden bij. Nog heel veel dank voor uw steun aan de natuur! Kort voor het ter perse gaan van de Haagwinde kwam het heuglijke nieuws dat Wethouder Revis heeft geconstateerd dat er onvoldoende draagvlak is voor de uitvoering van het conceptplan. De reacties worden verwerkt in een rapportage. Hij schrijft: “Op basis van deze rapportage wil ik in gesprek gaan met de stad om te komen tot een gedragen ambitie voor de groengebieden en een bijpassend definitief raadsvoorstel”. Maar daarmee is het gevaar voor de Scheveningse Bosjes bepaald niet afgewend. Door: Caroline de Jong