Home » U heeft gezocht op 0

Folders

Natuur kan het dak op – over natuurinclusief bouwen in de stad Raamafiche Algemene folder uit 2016

Behoud Duinvallei Watergat

In Monster aan de Rijnweg, vanaf de strandopgang bij de Molen tot het Schelpenpad, ligt een prachtig stukje natuur, duinvallei het Watergat. Nog niet zo heel lang geleden stonden er kassen, maar het strookje land is te klein voor efficiënte tuinbouw. De strook vormt een natuurlijke buffer voor het ernaast gelegen kwetsbare Natura 2000 duingebied. Het zou een prachtig stuk kostbare nieuwe natuur kunnen opleveren. De gemeente Westland lijkt die kans nu te laten liggen. De vereniging Natuurlijk Delfland is het daar niet mee eens en laat het er niet bij zitten.

Deltaplan Biodiversiteitsherstel campagne “Maak grijs groener”

In een grote stad als Den Haag is er, naast de drie Natura 2000-gebieden, de ca. 940 ha grote parken, de vele groene landgoederen, de lanen en recreatiegebieden uiteraard ook veel grijs. Met grijs wordt natuurlijk de bebouwing en bestrating bedoeld.
De slogan “maak grijs groener” is door het Deltaplan Biodiversiteitsherstel gekozen voor een landelijke campagne, begonnen op 13 oktober 2020.

Kustbeschermers leggen zich niet neer bij verlengen pilot strandhuisjes Kijkduin

De gemeente Den Haag heeft besloten om de ‘proef’ met de veertig strandhuisjes op het Zuiderstrand bij Kijkduin, met vijf jaar te verlengen. Het voorstel van de Haagse Stadspartij om eerst nog een uitgebreid onderzoek te doen naar de gevolgen voor de natuur, werd niet gehonoreerd. Samen met de NMZH, Natuurmonumenten, Stichting Duinbehoud KNNV en het Zuid-Hollands Landschap neemt de AVN nieuwe stappen

AVN op de bres voor onze duinen

“Oh, oh Den Haag, mooie stad achter de duinen …” zo bezingt Harrie Jekkers de unieke twee-eenheid van een grote stad direct naast een prachtig en kwetsbaar natuurgebied. De AVN ontstond bijna honderd jaar geleden in het spanningsveld tussen een grote, naar ruimte zoekende stad en kwetsbare duinnatuur, die het waard is om beschermd te worden. We kunnen nog steeds trots zijn op het behoud van het duingebiedje Wapendal, destijds het eerste wapenfeit van de jonge AVN.

Dieren met ongewone gebruiken

Eerder schreef ik in Haagwinde over het mysterie egel. Onwaarschijnlijke gedragingen van een stekelig zoogdier die door de eeuwen heen als sprookjes werden afgedaan. Te gek om waar te zijn. Toch bleek uit een jarenlang onderzoek van de Engelse bioloog Maurice Burton dat veel van deze verhalen op waarheid berustten.

Bijzondere flora langs Koninginnegracht

Wie in het voorjaar of zomer over de Raamweg langs de Koninginnegracht fietst, zal snel de weelderig begroeide bermen opmerken. Aan de overzijde van het water heb je vanuit tram 9 goed zicht op de uitbundige plantengroei langs de gracht. Voor een beter beeld van de variatie in plantensoorten hebben wij medio juli 2019 en begin mei 2020 weerszijden van het water bezocht. Tijdens wandelingen tussen het Hubertusviaduct en het Malieveld hebben wij de ons bekende soorten genoteerd.

Brand in de Haagbeuk

Toen ik op een windstille, zonnige zondagmorgen medio juni mijn hond uitliet in park Marlot bewoog er opeens een boomstam in mijn blikveld. Met een zacht geraas zakte een van de drie stammen van een majestueuze haagbeuk ter aarde. ‘Slachtoffer van de droogte’, concludeerde ik snel, maar de echte oorzaak bleek vandalisme.

De nieuwe Nota Stadsnatuur

De Haagse Nota Stadsnatuur is de opvolger van de Nota Ecologische Verbindingszones die twee jaar geleden afliep. De nieuwe opzet is breder.