Home » Boomnieuws » Herplant Wijndaelerplantsoen

Herplant Wijndaelerplantsoen

Geplaatst op
Na afronding van de nieuwbouw is in overleg met de AVN en HVB in februari 2013 een dunning uitgevoerd in het Wijndaelerplantsoen.

Omdat deze dunning toch fors bleek te zijn, is met de groenbeheerder afgesproken om in het najaar 2013 een herplant uit te voeren. Door vertrek van de groenbeheerder is deze herplant toen niet uitgevoerd. Op aandringen van de AVN is  alsnog afgesproken om een herplant toe te passen. In oktober jl. zijn hierover op locatie concrete afspraken gemaakt. Het bleek toen dat er spontaan al veel jonge beplanting  was opgeschoten, zoals lijsterbes en meidoorn. Daarom kon de herplant beperkt blijven tot ca 100 stuks bomen en struiken, waarvan het merendeel in de vorm van “veren”; dit zijn boompjes van ca 150 cm hoog. Het planten wordt uitgevoerd in het komend najaar.