Home » ‘Witte Vlek’ in Madestein

‘Witte Vlek’ in Madestein

De zogenaamde ‘Witte Vlek‘ in Madestein heeft een natuurvriendelijke face-lift gekregen. Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft er zo’n tienduizend vierkante meter natuurvriendelijke oever aangelegd, onder andere door het beplanten van de oevers.

De op die manier ontstane natte ecologische zone ‘Madestein Witte Vlek’ is beplant met inheemse planten zoals riet, gele lis, grote egelskop en zwanenbloem. Deze planten hebben een zuiverende werking op het water en bieden tegelijkertijd leefgebied voor onder meer kikkers, salamanders en libellen.
Vissen houden zich graag schuil tussen de waterplanten en zetten daar hun eitjes af. In de vaart ernaast heeft het Hoogheemraadschap voor vissen een ‘vissenbos’ aangelegd. Dit is gemaakt van hout van gekapte bomen uit het gebied en biedt vissen een plek om te schuilen. De omgevallen boom langs de oever is met opzet blijven liggen voor de ijsvogel.

Wat wel opviel is dat er onder andere riet is aangeplant terwijl dat een eindje verderop in Landschapspark Madestein wordt weggehaald.