Home » Vuurwerk in Den Haag 2022

Vuurwerk in Den Haag 2022

In Den Haag is vuurwerk rond de jaarwisseling helaas niet helemaal verboden, ondanks hernieuwd aandringen van de AVN en vele andere maatschappelijke organisaties. Maar we zijn wel blij dat er nu vuurwerkvrije zones zijn ingesteld, niet alleen bij ziekenhuizen en kinderboerderijen, maar ook in alle natuur- en groengebieden!

Het afsteken van vuurwerk door professionals bij evenementen wordt door de gemeente ontmoedigd. De gemeente zegt daarvoor geen vuurwerkvrije zones te kunnen instellen, zelfs niet in het broedseizoen. Wel moet altijd toestemming gevraagd worden bij de Omgevingsdienst Haaglanden (ODH). Die toetst op de bescherming van mens en milieu en op een mogelijk verbod vanwege de Wet natuurbescherming.