Home » Over deze Haagwinde

Over deze Haagwinde

Er komt een nieuw groenbeleidsplan van de gemeente aan, de opvolger van ‘Groen kleurt de stad’. De burger krijgt hierbij de gelegenheid om eigen ideeën aan te dragen. Dat kan via de website: hethaagsegroen.nl.

Het gaat om zes thema’s in relatie tot groen/natuur: sport, recreatie, klimaat, natuur, voedsel, en bomen en groen in je buurt. Door gebruik te maken van het internet hoopt de gemeente ook jongere burgers te betrekken bij de ontwikkeling van deze ‘Agenda Groen’. Allereerst verzamelt men de ideeën en commentaren, maar via een moderatie kan er ook een discussie volgen waarbij de burger om uitleg wordt gevraagd over zijn idee.

Belangrijk is dat de verhouding tussen inwoners en gemeente anders is geworden dan voorheen. Door de sociale media zijn we allemaal mondiger geworden en tegelijkertijd gaan we er ook niet meer vanuit dat gemeente alles voor de burger moet regelen. De gemeente speelt daar op in en kijkt naar burgers en belangengroepen in de verwachting dat die zelf actief willen participeren bij de uitvoering van het groenbeleid.

Het is nu al duidelijk dat de Agenda Groen zal voortbouwen op het fundament dat met ‘Groen kleurt de stad’ is gelegd. De AVN heeft dat oude groenbeleidsplan vorig jaar geëvalueerd en het resultaat daarvan gepresenteerd in het Stedelijk Groen Overleg dat de groene organisaties vier maal per jaar met de beleidsambtenaren voeren. Daarbij hebben we gepleit voor continuïteit van de goede opzet van dit groenbeleid. We waren zeer tevreden over bijvoorbeeld de instelling van de Stedelijke Groene oofdstructuur die de afgelopen tien jaar is geïntroduceerd. Ecologische processen hebben tijd nodig en het vraagt dus geduld om het groen die tijd te gunnen.
Het zal onze leden niet verbazen dat wij het initiatief van de gemeente om de Agenda Groen samen met de inwoners vorm te geven toejuichen. De AVN zal daaraan graag een bijdrage leveren.Dit enthousiasme betekent niet dat we het stedelijk groenbeleid en de uitvoering ervan niet kritisch zullen blijven volgen.
Een kritische houding die overigens binnen goede verstandhoudingen en wederzijds respect wordt uitgewerkt.

Dit jaar bestaat de AVN 90 jaar en we stellen vast dat onze rol als belangenorganisatie voor de natuur in Den Haag en omgeving onverminderd nuttig blijft.

Maarten Smies
voorzitter