Home » Tijd voor keuzes

Tijd voor keuzes

Regeren is vooruitzien, zo luidt een bekend gezegde. Die vooruitziende blik van de overheid komt meestal tot ons in de vorm van visiedocumenten. Ik schreef eerder al eens ‘papier is geduldig’. Maar laten we positief meedenken, zoals de nieuwe Omgevingswet van ons verwacht: ‘participatie’.

In het algemeen zijn visiedocumenten zonnige stukken. Het is de fase van Utopia, waarin alles nog lijkt te kunnen: wonen, werken, recreëren, sportvelden, fietspaden, natuur: voor alles is ruimte. Maar als je al die ruimteclaims bij elkaar optelt klopt de som nooit. Fraaie documenten dus, het enige probleem is dat er geen visie in staat. Want visie is keuzes maken.

 

De nieuwe Binckhorst is een deel van de nalatenschap van wethouder Marnix Norder, van 2004 tot 2014 verantwoordelijk voor de Haagse plannen met hoogbouw en stadsverdichting. Je kunt er veel van vinden, maar één ding moet je Marnix nageven. Hij had visie en wist van keuzes maken. Een haven met achterliggend bedrijventerrein maakte plaats voor een nieuwe woonwijk met hoogbouw.

 

De vervuilende industrie (in het jargon: HMC, voor Hoge Milieu Categorie) zou verdwijnen. Waarheen wist nog niemand, ook niet toen met de uitvoering van de nieuwbouwplannen werd gestart. Zelfs nu is dat nog niet duidelijk; de provincie is nog druk op zoek naar locaties.

 

Waarom zing ik de lofzang op Marnix Norder, destijds bepaald niet onze vriend? Omdat het nu weer tijd is om keuzes te maken, en omdat dat nog niet wordt gedaan. Door hoogbouw en stadsverdichting gaat de bevolking van Den Haag snel toenemen. Al die nieuwe Hagenaars willen in hun buurt een ommetje maken, een stukje hardlopen, de hond uitlaten, liefst in het groen.

 

Nu is al duidelijk dat dat niet gaat lukken. Eén van de laatste gebieden waar nog ruimte is voor sport en recreatie in een groene omgeving is de Vlietzone, de historische stadsrand aan de overkant van de Vliet. Er liggen al visiedocumenten. Daarin is voor alles plaats, ook voor al die nieuwe Hagenaars. Probleem is alleen dat er in de Vlietzone al van alles gebeurt: sport, recreatie in de natuur, wonen, en een bedrijventerrein. Maar er komt natuurlijk geen meter Vlietzone bij. Tijd voor keuzes dus. Ik denk dat Marnix al lang een streep had gezet door dat bedrijventerrein. Kan dat niet naar een plaats zonder natuur? Een voormalig kassengebied? En moeten we wachten op een locatiekeuze, of kan er nu al worden besloten, zoals destijds bij de Binckhorst? Regeren is vooruitzien, en visie is keuzes maken.

 

Dick Ooms,
Voorzitter