Home » Sport(rages) in de natuur

Sport(rages) in de natuur

Sport is gezond en terecht roepen overheden en gezondheidsorganisaties iedereen dan ook op in beweging te komen en te blijven. En wat is er fijner dan het sportveld te bezoeken, te gaan hardlopen of op de pedalen te gaan en na afloop een verkwikkende douche te nemen. Iedereen is bekend met deze traditionele sportactiviteiten of beoefent ze wellicht zelf.

Dick Ooms

 

De laatste jaren worden er in toenemende mate activiteiten bedacht, of ze worden gekopieerd uit Amerika, die beogen de natuur en de sportende mens nauwer met elkaar in contact te brengen. Vanzelfsprekend is er niks mis met zo’n contact, maar te vaak is het puur gericht op de menselijke ontspanning. En wat vindt de autonome natuur zelf van een overdaad aan sportieve activiteiten? De natuur als decor?
Mountainbiken en trailrunning zijn al jaren bekend. Relatieve nieuwkomers zijn padellen, klimbomen en discgolf. En hoewel we niemand een plezierige en actieve tijd in de natuur willen onthouden, kunnen veel van deze activiteiten verstorend voor de dierenwereld zijn. Uit onderzoek is al gebleken dat zelfs langs reguliere fiets- en wandelpaden minder vogels tot broeden komen. Dat geldt ook voor mountainbike-tracés. Bekend is dat wandelaars en hardlopers ervoor zorgen dat sluippaadjes ontstaan. Die zorgen voor nog meer verstoring, ook omdat het landschap erdoor versnippert, terwijl bijvoorbeeld reeën en kritische vogelsoorten juist behoefte hebben aan grote(re) aaneengesloten rustgebieden.

 

Gevaar van verstoring is er ook bij georganiseerd bomen klimmen en, de nieuwste loot aan de ‘recreatieboom’, het in populariteit sterk toenemende discgolf. Voor die laatste activiteit worden terreingedeelten voor het publiek gesloten. Dat laatste lijkt op het oog prima voor de natuur, maar de intensiteit waarmee deze sport wordt uitgevoerd kan op gespannen voet komen te staan met de noodzakelijke rust.
De snelle opkomst van padelbanen (er is inmiddels een commerciële organisatie die aanleg ervan stimuleert) heeft ook onze volledige aandacht. Bewonersorganisaties roeren zich eveneens vanwege geluidshinder en overlast van verlichting; zaken die ook de natuur raken, want vaak worden padelbanen in of grenzend aan het groen aangelegd.

 

Als AVN proberen we in kaart te brengen wat de nadelige effecten zijn van dergelijke sportactiviteiten om vervolgens, via overleg met de beheerder of de gemeente, bij te sturen. Zo zijn er inmiddels al enkele padelbanen overdekt, waardoor de genoemde bezwaren deels wegvallen.
Creatieve oplossingen bedenken kan zo simpel zijn; en nuttig als het ertoe leidt dat de sportieve recreant zijn hobby kan uitvoeren zonder dat de natuur er onder lijdt.