Home » Park Sorghvliet blijft groen

Park Sorghvliet blijft groen

De AVN heeft een brief aan de gemeenteraad geschreven en daarna ingesproken over de bouw van een tijdelijk kantoor naast het Catshuis. Het terrein is eigendom van het Rijk, maar ook dat moet letten op het niet onnodig vernietigen van natuur- en cultuurhistorische waarden. Brief en inspraak gingen over de Rijksoverheid die zich totaal niet hield aan haar eigen beleid voor natuur en cultureel erfgoed. Het Catshuis en het omliggende Park Sorghvliet zijn op vele manieren beschermd: ze zijn rijksbeschermd stadsgezicht, rijksmonument, groen rijksmonument, het park is onderdeel van Natuurnetwerk Nederland en er is een ‘behoudend’ bestemmingsplan. Niets bouwen dus, zou je zeggen. Bewonersorganisaties en stedelijke organisaties waren het erover eens, dit kon echt niet. Gelukkig heeft de gemeenteraad zich unaniem tegen de plannen gekeerd. Vijf november stond het mooie nieuws in de krant dat het kabinet definitief van de bouwplannen afziet!

Foto: Wikimedia Commons