Home » Papier is geduldig

Papier is geduldig

Vorig jaar verscheen de nieuwe groenbeleidsnota Stadsnatuur van de gemeente Den Haag. Als natuurbeschermers zijn we over het algemeen erg gelukkig met de nota. De intenties van de gemeente met de natuur in en om de stad staan er prima in verwoord. Maar ja, "De weg naar de hel is geplaveid met goede voornemens" ... De inkt van de nota was bij wijze van spreken nog niet droog, of we zagen al plannen langskomen om te bouwen in een ecologische verbindingszone. De geplande nieuwbouw bij de kop van de Assumburgerweg vormt een barrière voor een doorgaande ecologische verbinding. We hebben voorgesteld het gebouw - op papier - een stukje te verplaatsen, maar tevergeefs! En dat terwijl ecologische verbindingszones volgens de nieuwe nota Stadsnatuur onderdeel zijn van de Stedelijke Groene Hoofdstructuur, die "duurzaam in stand wordt gehouden en versterkt". Papier is geduldig ...

Dick Ooms
voorzitter

 

Natuurlijk moeten er in een dynamische en groeiende stad steeds afwegingen worden gemaakt tussen de belangen van natuur en een groene leefomgeving enerzijds, en het belang van werken, wonen, verkeer, sport en recreatie anderzijds. Maar de AVN blijft er voor waken dat daarbij de natuur niet aan het kortste eind trekt.

Overigens kunnen recreatie en natuur vaak goed samengaan. Vaak, maar niet altijd. Sommige natuur is zo bijzonder en kwetsbaar dat recreanten op afstand moeten worden gehouden: wel er op uitkijken en langs lopen, maar niet er doorheen. Natuur die zo bijzonder is, dat ze de hoogste beschermingsstatus heeft: Natura 2000.
De gemeente weet dat, het staat in de nota Stadsnatuur. Daarom was het zo onbegrijpelijk dat het gemeentebestuur had ingestemd met de plannen voor een nieuw fietspad dwars door Ruygenhoek, een kwetsbaar deel van het Natura 2000-gebied Meijendel, vlak bij de stadsrand. Gelukkig was vrijwel de gehele gemeenteraad dat met ons eens, en is het plan van tafel. We hopen dat de plannen voor nieuwe wandelpaden door dit gebied nu ook de prullenbak in gaan, maar helemaal gerust zijn we er niet op.
Het toont weer eens aan dat, ondanks goede beleids­intenties en nota’s, de natuur toch aan het kortste eind kan trekken. Goede voornemens, geduldig papier … Bijna 100 jaar na de redding van Wapendal is een waakzame AVN nog steeds van belang.
Ook hierom ben ik blij dat ik twee nieuwe portefeuillehouders kan verwelkomen. Anne Mieke Breedveld en George de Ceuninck gaan ons team versterken als PH van respectievelijk Voorburg en Bezuidenhout. Ik wens ze daarbij veel succes!