Home » Overleg alternatief fietspad Zonnegaarde

Overleg alternatief fietspad Zonnegaarde

De alternatieve fietsroute die de AVN voor volkstuinvereniging Zonnegaarde heeft ontworpen, lijkt in goede aarde te vallen. Tuinders en de gemeente gaan nu rond de tafel om het voorstel verder uit te werken. Een omslag in denken.

Door: Aletta de Ruiter

 

Een nieuw recreatief fietspad dat twee nieuwbouwwijken langs de Erasmusweg met elkaar moet gaan verbinden dreigde een claim te leggen op een flink stuk van volkstuinvereniging Zonnegaarde. De tuinvereniging werd geconfronteerd met een ontwerp van de tekentafel dat helemaal geen rekening hield met de volkstuinders en de ecologische kwaliteiten van het tuincomplex zelf. Helaas ging dat ontwerp een eigen leven leiden en kreeg een projectleider opdracht om dit verder te organiseren. Gek genoeg is er binnen die opdracht dan geen ruimte om het plan om te buigen naar een redelijk alternatief. Zowel bestuur van Zonnegaarde als de AVN liepen tegen een zeer starre opstelling aan toen ze ieder afzonderlijk de negatieve gevolgen voor de volkstuinders bij de projectleider ter sprake brachten.

 

De alternatieve route maakt gebruik van de bestaande paden op Zonnegaarde

 

Communicatiefoutje
Zonnegaarde is een van de 18 volkstuincomplexen die georganiseerd zijn onder de paraplu van de Haagse Bond voor Amateurtuinders. Al die complexen liggen op gemeentegrond. De Haagse Bond vertegenwoordigt ze en regelt de huurcontracten met de gemeente. Zo gebeurde het dat het tekentafelontwerp van het fietspad helemaal niet bij Zonnegaarde was langs geweest omdat de gemeentelijke projectleider uitsluitend met het bestuur van de Haagse Bond had onderhandeld. Communicatiefoutje met pijnlijke gevolgen.

 

Contact met de wethouder
Als een projectprocedure zo vastzit, dan is er maar één redmiddel: direct contact met de wethouder om een nieuwe opdracht te laten organiseren. En dat is precies wat de AVN heeft gedaan. Tegelijkertijd hebben we samen met het bestuur van Zonnegaarde een alternatief uitgewerkt en op papier gezet waarbij het nieuwe fietspad gebruik maakt van de bestaande padenstructuur op het volkstuincomplex: “Zonnegaarde, groene parel in het ecolint Erasmuszone”.

 

Ecologisch puzzeltje
Inmiddels is de communicatie met de Haagse Bond hersteld en is de gemeentelijke projectleider aan de slag met dit alternatief. Daarmee is het tij echter nog niet helemaal gekeerd, want de wens van de gemeente om ook een brede natuurvriendelijke oever aan te leggen, ligt nog steeds ter tafel. Ook daarvoor moet nog een alternatief uitonderhandeld worden. De sloot waarlangs die oever zou moeten lopen is smal en ligt het grootste deel van de dag in de schaduw van de bomen op de terreinen van de buren. Dat trekt geen insecten aan, en dat was nu juist de basisgedachte van zo’n natuurvriendelijke oever. Gelukkig heeft Zonnegaarde zelf al een insectensnelweg aangelegd die wel volop zon krijgt. Alleen is dat geen natte oever. Binnen de beperkte ruimte moet er dus nog een ecologisch puzzeltje gelegd worden.