Home » Opnieuw plannen voor de Internationale Zone

Opnieuw plannen voor de Internationale Zone

De gemeente heeft weer nieuwe grote ambities voor het gebied. Internationale instellingen moeten kunnen uitbreiden, er moeten nieuwe bijkomen, woningen, hotels en andere voorzieningen. Dat blijft verrassend. Omdat het gebied zo groen was, wilde de internationale gemeenschap zich hier juist vestigen. Dan moet je het kind toch niet met het badwater weggooien?

Door: Caroline de Jong-Boon

 

Goed in het plan is dat de gemeente wil vergroenen. Parken worden ecologisch verbonden, er wordt natuurinclusief en duurzaam gebouwd. Openbaar vervoer en fietsen worden bevorderd. De meeste ontwikkelingen zijn gepland in de al bebouwde omgeving. Toch zijn wij bezorgd. In het kort, onze voorstellen voor natuur, groen en bomen in de zone:

 

 

 

1. Voeg de vrijkomende terreinen van Defensie aan de rand van het Natura 2000 gebied Meijendel daaraan toe! Bouw juist daar geen nieuwe internationale instellingen
Recent kwam een VN-rapport uit over de teruggang van de biodiversiteit. In Nederland wordt het afgesproken minimale streefcijfer voor beschermd landoppervlak met Natura 2000 status niet gehaald. Professor Frank Berendse zegt in NRC dat het reserveren van voldoende oppervlak cruciaal is voor de natuur. De hoeveelheid soorten neemt namelijk toe met het oppervlak. Het is dus een unieke kans dat Defensie minder terrein nodig heeft!

 

2. Verenig de twee helften van het groengebied Scheveningse Bosjes door de Teldersweg en de nieuwe metro allebei onder de grond te brengen
De Teldersweg is een heel drukke weg die de Bosjes doorklieft. In de Visie voor de Scheveningse Bosjes wordt voorgesteld de weg deels onder de grond te brengen. Zo wordt hij oversteekbaar voor mens en dier, en is er bovendien minder geluidsoverlast. In de nieuwe plannen komt daar nog lightrail naast. Dat is alleen acceptabel als weg en spoor beide onder de grond worden aangelegd!

 

3. Beperk de toegang van Sorghvliet tot de bestaande goed controleerbare ingang
Sorghvliet is een uniek natuurgebied, met fraaie stinsenplanten en veel soorten vogels. Er is maar één manier om binnen te komen, dat maakt het goed te controleren. Bezoekers zijn meest natuurliefhebbers, rustzoekers en ook vrouwen, die zich er veilig voelen.

 

4. Leg parkeerhubs aan in de stadsrand of onder het Malieveld, maar niet in de Scheveningse Bosjes
In de gebiedsvisie staat een ontwikkelgebied voor een hub met autoparkeren in de Scheveningse Bosjes. Het lijkt ons beter die elders aan te leggen, dat scheelt luchtvervuiling langs de Koningskade/Raamweg. Tegen meer fietsparkeerplekken geen bezwaar, de fiets neemt minder ruimte in en vervuilt niet.

 

5. Zorg bij oplossingen voor het OV naar Scheveningen dat de bomenrijen blijven staan
Bij de recente vernieuwing van spoor 9 zijn de monumentale kastanjes behouden maar veel andere bomen gekapt en inmiddels vervangen. Zorg bij de aanleg van een metro dat die bomen worden behouden. Onderzoek ook wat de beste OV-oplossing is voor kantoorgangers en bewoners langs de lijn, omdat bij een metro het aantal haltes beperkt is.

 

6. Benut kansen voor vergroening door overbodige verharding te verwijderen, en voeg geen onnodige fietspaden toe door de natuur
Er zijn kansen om stenen pleinen te vergroenen, bijvoorbeeld bij het Vredespaleis en Madurodam. Ook kan het aantal te brede stoepen of overbodige asfaltpaden worden verminderd. Op de tekeningen staan nieuwe fietspaden dwars door de natuur, waar de huidige paden langs de rand voldoen.

 

Lees meer in de zienswijze op Zienswijze AVN Gebiedsvisie Internationale Zone def