Home » Meer bomen en struiken

Meer bomen en struiken

“Ergens in het land loopt een weg. Die weg is er nog. Aan weerszijden daarvan waren bomen geplant en zo maakte die weg deel uit van een mooi stukje landschap. Nu is daar een kale vlakte. Wat is er gebeurd? Tegen één van die bomen had iemand zich doodgereden. Zeer waarschijnlijk onder invloed en met veel te hoge snelheid. Er werd niet gekozen voor snelheidscontrole of andere maatregelen. Nee, het was eenvoudiger de bomen om te zagen en dan maar meteen allemaal. Bomen zijn onze echte hulp in de strijd tegen te veel koolzuur, stikstof en fijnstof in ons leefmilieu. Laten we er daarom extra zuinig mee omgaan.”

Zo heeft Jaap van Loenen, de auteur van dit boek, het opgeschreven in zijn voorwoord. Het getuigt van een diepe passie voor bomen en struiken.

 

Vanaf 2013 tot aan zijn overlijden in 2023 schreef Jaap verhalen over een gewone of bijzondere boom in de Haagwinde.

 

In 2018 zijn die verhalen gebundeld in het hardcover boek ‘Langs Bomen en Struiken‘. Nadien bleef Jaap schrijven voor de Haagwinde. De nog niet in boekvorm verschenen verhalen zijn nu opnieuw gebundeld in dit tweede deel getiteld ‘Meer bomen en struiken‘. Daar zitten verhalen bij die sinds 2018 in de Haagwinde hebben gestaan, maar ook nieuwe, nog niet uitgegeven verhalen. Deze zullen ook in de komende Haagwindes worden gepubliceerd, maar als u niet kunt wachten kunt u ze alvast lezen.

 

Jaap neemt u mee in zijn verhalen over heel gewone en meer exotische bomen en struiken. Ze zijn allemaal in Nederland te vinden. Soms in een groengebied in de buurt, soms alleen in een arboretum. Alle bomen en struiken zijn de moeite waard om een keer te vinden en te bezoeken.

 

Een citaat uit dit boek:
“Net als in Amerika omvat het Japanse bomenbestand een grote rijkdom aan soorten. Ook daar liggen de bergruggen van noord naar zuid. In de ijstijd konden de bomen het gelukkig heel langzaam groeiende ijs voor blijven door te ‘verhuizen’, in warmer blijvende gebieden te overleven, om later terug te keren naar de oorspronkelijke plaatsen. In Europa liggen de bergketens van oost naar west. Hierdoor was het voor bomen en planten onmogelijk verder zuidwaarts te gaan en weinig soorten hebben dat overleefd”.

 

Wilt u deze gloednieuwe uitgave bestellen, maak € 15,- over op IBAN NL06 INGB 0000 7388 58 t.n.v. AVN Den Haag o.v.v. ‘Meer bomen en struiken’ en uw naam en adresgegevens. Het eerste deel ‘Langs bomen en struiken‘ is nog beperkt beschikbaar voor € 12,50.