Home » Madurodam

Madurodam

Madurodam heeft toestemming gekregen om uit te breiden. Daarop heeft het een kapvergunning aangevraagd, voor 273 bomen in het uitbreidingsgebied, 19 bomen in het gebied daar vlak naast, en 42 bomen op eigen terrein. Daar staat tegenover dat in het uitbreidingsgebied maatregelen worden genomen om 13 bomen minder te kappen dan oorspronkelijk het plan was. Twee daarvan zijn meerstammige bomen, die met stip vooraan stonden op de lijst van bijzondere bomen die de AVN had geadviseerd te behouden. Ook zegt Madurodam alle bomen te willen compenseren, volgens de voorstellen die de gemeente daartoe doet. Een gedeelte van die compensatie zou op het talud van het Hubertusviaduct zijn. Een probleem daarbij blijft dat een smal strookje bos op een heuvel tussen twee verkeerswegen niet hetzelfde is qua natuurwaarde als eenzelfde oppervlak als onderdeel van een aaneengesloten bos. Maar de gemeenteraad heeft dat zo bepaald. De eveneens door de raad gevraagde tijdelijke vergroening van het voorplein wordt ook aangelegd.