Home » Klein nieuws van de portefeuillehouders

Klein nieuws van de portefeuillehouders

Onderstaand treft u enkele voortgangsrapportages van lopende projecten.
Jonge aanplant in het Haagse Bos

Haagse Bos
De kapvlaktes van het Haagse Bos zijn weer ingeplant. Weliswaar met het kleinste plantmateriaal dat voorhanden was, maar binnen een paar jaar zal dat tot een behoorlijk formaat doorgroeien. Voordeel van de aanplant van dit bosplantsoen is dat het plantmateriaal makkelijk aanslaat. Nadeel is dat er binen vijf jaar weer een dunning moet plaatsvinden omdat de bomen dan te dicht op elkaar groeien. Het is een afweging die SBB gemaakt heeft. Het assortiment dat nu is aangeplant bestaat voor 10% uit naaldbomen (douglas en fijnspar) Die staan echter wel geconcentreerd in enkele kavels en zeer dicht opeen. Spijtig blijft het dat SBB als reden voor de kap nog steeds aangeeft dat alle essenbomen aan de essentakziekte leden. De boomdeskundigen van de AVN hebben dat onderzocht tijdens de kapwerkzaamheden en dat bleek pertinent niet waar. Desondanks is het hoopgevend dat er binnen enkele jaren op veel plekken in het bos weer een jonge vegetatie opschiet. Goed voor de biodiversiteit en het trekt heel veel vogels aan.

 

Project Hitte-Eiland
Het AVN-project Hitte-Eiland Haegsch Hof is afgelopen december opgeleverd en het boekje is inmiddels binnen de gemeente enthousiast ontvangen. Stadsdeel-wethouder Bert van Alphen heeft een exemplaar ontvangen en was zeer onder de indruk van het resultaat. Tevens was hij diep doordrongen van de noodzaak van vergroening voor deze buurt. Eind februari heeft een delegatie uit de wijk, samen met de AVN aan tafel gezeten bij de stadsdeeldirecteur om mogelijkheden te bespreken voor uitvoering van de projecten. Voor het planten van extra bomen zou budget beschikbaar zijn, maar eerst moeten alle projectideeën nader geanalyseerd worden. Wordt vervolgd.

 

Door het afsnijden van hoeken worden de paden steeds breder

Uitgelopen paden in parken
Wie regelmatig in de Haagse parken loopt, merkt dat er veel uitgesleten paden zijn die steeds breder worden omdat tijdens de wandeling de hoeken worden afgesneden. Vooral in de historische buitenplaatsen valt dit op. Daar zou aandacht voor moeten zijn. De AVN wil daarom een project starten om de wandelaar op een vriendelijke manier binnen de paden te houden. Als uitgesleten hoeken en bochten een kleine kunstmatige begrenzing krijgen en daarbinnen een aangepast bloemenmengsel wordt gezaaid, dan is de oplossing dichtbij en de bloeiende kruiden helpen mee aan het verrijken van de biodiversiteit. Wordt vervolgd.