Home » Kerkhof in gevaar

Kerkhof in gevaar

De ecologische waarde van oude kerkhoven wordt vaak onderschat. Toch zijn het plaatsen waar mensen niet alleen komen om hun overleden dierbaren te bezoeken. Er is vaak veel oude natuur op aanwezig en zeker als het verbonden is met omliggende groene zones is het onverstandig het weg te halen. Toch dreigt dit te gebeuren met de oude RK begraafplaats aan de Dijkweg in Naaldwijk, gemeente Westland.

door: Jos Verhoeff  – Foto: Aad van Uffelen

 

De gemeente Westland zegt zelf “De begraafplaats is een beeldbepalende groenvoorziening in de directe omgeving.”
Het idee is dat de begraafplaats moet worden geruimd en er woningen worden gebouwd. Natuurlijk Delfland, een organisatie waarin de AVN is vertegenwoordigd, heeft in samenwerking met andere lokale natuurorganisaties en Platform Natuur-Westland een bezwaar ingediend. Ook is een petitie op 2 november aangeboden aan wethouder Piet Vreugdenhil.

Ecologische waarde van het kerkhof
Doordat het kerkhof een stabiele groene oase is, laat ecologisch onderzoek zien dat er relatief veel dieren, vooral vogels, voorkomen, zoals: merel, zanglijster, roodborst, winterkoning, heggenmus, groenling, vink, putter, drie soorten mezen en de houtsnip. Het is een rustplaats voor diverse wintergasten waaronder de sperwer. Ook de slechtvalk is er soms te zien.
Een deel van de bomen op het kerkhof heeft een respectabele leeftijd, de voormalige haag is vergroeid, maar kan met eenvoudige middelen weer opgeknapt worden.
Ook komen er zeldzame mossoorten voor waarvan één op de rode lijst staat: Kaal leermos (Peltigera hymenina). Vreemd is dat het een mossoort is die normaal alleen in de duinen groeit. Hoe dat gekomen is, is niet zeker. In 1828 werden de duinen nog volop afgegraven. Vermoed wordt dat destijds het kerkhof is opgehoogd met duinzand dat met schuiten is aangevoerd naar de haven en vandaar met karren of kruiwagens naar het kerkhof is gereden, dat is maar een paar honderd meter.
Als er inderdaad een flatgebouw op die plek zou komen is dat in een toch al versteende gemeente als Westland een kleine ramp. Laten we hopen dat het zover niet komt.

Goudhaantje – Foto: Annemiek Koopmans