Home » Huismus op tien

Huismus op tien

De huismus mag dan op de Nationale Tuinvogeltelling van afgelopen februari landelijk met stip bovenaan staan, in Den Haag staat hij helaas op nummer 10. In onze relatief groene stad staat de koolmees op nummer 1 met 4.785 stuks en de mus volgt helaas veel later met 1.427.

Frederike Bloemers

Gelukkig zijn er een paar plekken waar de musjes zich prettig voelen, zoals langs de kuststrook in Scheveningen, in Leidschenveen en bij de St. Barbarabegraafplaats in de Binckhorst. We moeten daar zuinig op zijn. De AVN onderhoudt ook regelmatig contact met de mussenspecialisten van de Haagse Vogelbescherming om hen te steunen. Zo heeft de HVB onlangs gemeld dat er een kleine en kwetsbare mussenkolonie in Benoordenhout zit, met 12 vogels, waar we uiterst zuinig op moeten zijn. Ze foerageren in de tuinen en broeden achter de flats aan de Pieter Meinersstraat. Er staan her en der hoge liguster- en beukenhagen en hulst als erfafscheiding en daar hoor je ze al in januari en februari vrolijk in kwetteren. Hierin kunnen ze zich verstoppen voor de sperwer. Ook vinden ze daar zaden, besjes en insecten. Enkele bewoners zijn door de AVN enthousiast geworden en steunen de musjes met vogelzaad, vetbollen en onderhouden goed hun heggen. Als er meer groene beplanting in tuinen en parken zou zijn, met klimop en bruidssluier, zou dat de mussenstand enorm verbeteren. En zelfs bij flats kunnen mussen zich prettig voelen, als er nestkasten aan de gevels (liefst aan de schaduwzijde) gehangen worden!