Home » Hellingbanen en jaarrondexploitatie langs Westlandse kust ?

Hellingbanen en jaarrondexploitatie langs Westlandse kust ?

Het college van de gemeente Westland heeft het besluit genomen een hellingbaan aan te leggen over de strandopgang Molenslag in Monster. Die komt dan op de plaats van de huidige trappen.

Door: Jeannine Engels

 

Het is zeer de vraag of dit niet strijdig is met het natuurbelang van het aangrenzend N2000 gebied en teveel stikstof genereert. Bovendien wordt de nieuwe hellingbaan mogelijk verlicht. Verschillende strandtenthouders willen graag openstelling van hun strandtent in de zomer verruimen naar een jaarrondexploitatie. Het college inventariseert de opinies. Vorig jaar stond in de helaas niet aangenomen kustvisie de mogelijkheid van één extra jaarrond openstelling naast de drie bestaande. Ook was daarin een zonering van het strand afgesproken. Die zonering is van de baan en het aantal mogelijke jaarrondexploitaties kan, gezien de aanvragen, gaan naar vijf of meer. Het samenwerkingsverband “Natuur Westland” is bang dat het verkeer over het strand enorm zal toenemen. En dat de originele functie van de strandtenten, namelijk het accommoderen van strandbezoek, het zal afleggen tegen het maken van feestlocaties om de hoge kosten, gemoeid met de aanleg ten behoeve van jaarrondexploitatie, terug te verdienen. Binnenkort komt het college van Westland met een nota, die zal worden besproken in de raadscommissie en de gemeenteraad.