Home » Groene kademuren

Groene kademuren

Den Haag heeft een flinke lengte aan waterwegen in de stad die zijn voorzien van steile gemetselde kademuren. Deze muren zijn ongeveer 100 jaar oud.

Jos Verhoeff

In de nieuwe Nota Stadsnatuur wordt er terecht speciale aandacht aan besteed omdat ze een geliefde plek zijn voor een aantal typische en soms zeldzame stadsplanten. In de Laakhaven groeit de schubvaren, een beschermde soort.
Muurplanten hebben hun wortels in het vochtige mortel. Als de de gemeente de kademuren renoveert wordt een gunstige groei omgeving geschapen door achter de kademuur zogenaamde permavoidkratten aan te brengen die de muur voldoende vochtig houden. Ook wordt een speciale kalkmortel gebruikt, die de juiste zuurgraad oplevert en geschikt is voor muurplanten om in te wortelen. Op termijn worden alle Haagse kademuren zo weer geschikt als groeiplaats voor deze vaak unieke plantjes.
De mooie woorden uit de nota worden inderdaad bevestigd door de Dienst Stadsbeheer. Dat wil overigens niet zeggen dat er meteen planten groeien op de nieuwe muren. Volgens de dienst kan het jaren duren voordat de eerste planten groeien. Wel wordt dit goed gemonitord.