Home » Entree en Fietsenstalling ‘EeF’ Kijkduin-Bad

Entree en Fietsenstalling ‘EeF’ Kijkduin-Bad

De Entree en ondergrondse Fietsenstalling (EeF) onder het Deltaplein. Bron afbeelding: denhaag.nl

 

Na enige vertraging wordt er in september begonnen met de aanleg van de ondergrondse fietsenstalling in Kijkduin. Er komt plaats voor ruim 400 fietsen en er komen openbare toiletten. Bij het realiseren hiervan komt er veel duinzand vrij dat conform het beleid van het Hoogheemraadschap Delfland niet mag worden afgevoerd en binnen het gebied moet blijven. In goed overleg met veel betrokkenen wordt het zand in het duingebied ingepast in drie tijdelijke depots. Het komt vooral op plaatsen met veel rimpelroos: de struiklaag wordt verwijderd, het gebied wordt afgedekt met folie en hierop komt het duinzand. Na afronding van de EeF wordt veel van dit zand weer teruggeplaatst op het vernieuwde Deltaplein. Een gedeelte blijft liggen op de depotlocatie en wordt ingeplant met helmgras en duindoorn.
Na dit project wordt begonnen met de renovatie en uitbreiding van het NH hotel. Helaas zijn alle pogingen van de AVN en andere betrokkenen dit tegelijk met de rest te laten gebeuren op niets uitgelopen. Ook aan onze bezwaren, met name tegen het laden en lossen aan een zijingang in het duingebied, is geen gehoor gegeven.