Home » Duinbos Clingendael – Een hernieuwd pleidooi voor beheer als bosreservaat

Duinbos Clingendael – Een hernieuwd pleidooi voor beheer als bosreservaat

Het duinbos van Clingendael is einde achttiende eeuw ontstaan. Waarschijnlijk is het aangelegd voor houtwinning. Al vroeg was er een pad richting Wassenaar. Het duinbos was in 1939 nog particulier bezit. Na 1954 werd de gemeente Den Haag eigenaar. De oppervlakte van het bos is ongeveer twaalf hectare. Het duinreliëf is ongerept gebleven. Maar voor de instandhouding van dit alles in de toekomst is een beheerplan zeer gewenst.

Joost S.H. Gieskes

 

Ontwikkeling
Het duinbos heeft zichzelf ondanks alles grotendeels ontwikkeld als een zelfregulerend, levend orgaan. Dat maakt het ook zo divers: verspreid staande oude beuken en eiken die in groepen of solitair een eigen plaats hebben verworven. Daarnaast staan er de grove den, hulst, taxus, lijsterbes, esdoorn, berk, kastanje, essen en iepen. Het is een van nature gevormde biodiversiteit. Daar waar de omstandigheden gunstig zijn heeft zich een kruidlaag ontwikkeld. Alleen de rododendrons zijn na 1955 aangeplant. Zij zijn gaan woekeren en moeten op selectieve plekken worden verwijderd.

 

Beheer
Het beste beheer voor dit duinbos zou dat voor een bosreservaat zijn. Bosreservaten zijn biologisch of wetenschappelijk waardevolle bosgebieden met een daarop toegespitst beschermingsstatuut. Beheermaatregelen, waaronder dunnen, worden beperkt. Dat kan goed, want het duinbos is autonoom en is dat vrijwel sinds de aanleg geweest. Natuurlijke verjonging van o.a. beuk vindt plaats waar oude beuken afsterven. Zaailingen van eik zijn helaas niet aangetroffen, maar aanplant van eiken is ongewenst. Daarvan zouden de genen te veel afwijken van die van de in het gebied al aanwezige eiken. Ook dat is ongewenste verstoring.

Wat niet moet gebeuren zijn ingrepen met houtwinning als doelstelling, opzettelijke ingrepen in de biodiversiteit, kunstmatig invoeren van andere soorten, net zo min als het bevoordelen van bepaalde boomsoorten boven andere. De oude eiken en beuken met hun grote kronen zijn beide uiterst belangrijk voor CO2-opslag en in dat opzicht gelijkwaardig in dit bos. Ook moet niet gedund worden.

 

Toekomst
Ongecontroleerde openstelling voor wandelaars en honden kan eigenlijk niet meer. Minimaal zou een beleid voor honden moeten worden ingevoerd, waaronder een verbod op hondenuitlaatdiensten. Een uitgekiend padenplan zal ten gunste komen aan de natuur in het bos. Aanleg van paden op de Waalsdorpervlakte bijvoorbeeld had een gunstig effect.

Zoals de Japanse tuin een eigen beheerplan heeft, zo kan ook een apart beheerplan worden opgesteld voor het duinbos, los van een beheerplan voor heel Clingendael.