Home » De nieuwe Nota Stadsnatuur

De nieuwe Nota Stadsnatuur

De Haagse Nota Stadsnatuur is de opvolger van de Nota Ecologische Verbindingszones die twee jaar geleden afliep. De nieuwe opzet is breder.

Voor alle onderdelen van het groene netwerk komen in de toekomst beheerplannen met maatwerk voor de natuur. Het is de bedoeling dat de resultaten ook worden gemonitord.
Tussen de Haagse grote groengebieden liggen ecologische verbindingszones. Die worden in de nieuwe nota verder aangevuld. Ecologische zones moeten voldoende breed zijn met ruimte voor rustgebieden. Dat blijft een hele uitdaging in de drukke stad. Een eerste vereiste voor de stedelijke natuur is om het groenoppervlak in stand te houden. Vergroten kan door aanleg van verbindingen met goede ecologische kwaliteit, want hoe meer leefruimte hoe meer overlevingskansen voor de dieren die in de stad aanwezig zijn. In deze nota ligt de nadruk vooral op kruidenrijke graslanden waar insecten hun hele levenscyclus kunnen doormaken. En dat staat of valt met het nieuwe maaibeleid: niet alles tegelijk maaien!
Ook het belang van struiken wordt erkend als plek waar dieren beschutting en voedsel kunnen vinden. Vanwege veiligheidsproblemen zijn er de afgelopen jaren teveel struiken verwijderd uit het wijkgroen. Dat blijft een twistpunt. De beheersing van lastige soorten, zoals de woekerende Japanse duizendknoop, krijgt ook meer aandacht. Net als plantvriendelijke kademuren en helder, natuurrijk stadswater. In de ecozones zullen alleen inheemse plantensoorten worden aangeplant.

 

Nieuw in het natuurbeleid is dat er in ecozones niet overal bomen worden teruggeplant. Er moet namelijk voldoende zon overblijven voor bloemen, vlinders en insecten. Dat wordt puzzelen voor een goede balans. Bomenrijen zijn belangrijk voor vleermuizen en bomen helpen om klimaatverandering tegen te gaan. Nog nieuwer is de invoering van de natuurkansenscan bij projecten in de openbare ruimte. Versteende delen van de stad kunnen groener worden door natuurinclusief te bouwen. Een groen dak is immers beter voor insecten dan een bitumen dak. Daarvoor heeft de gemeente een puntensysteem ontwikkeld. Projectontwikkelaars die met hun bouwplan veel punten scoren, hebben een streepje voor bij de gemeente. Naast dit nieuwe begrip is er in Den Haag ook een mooie oude traditie van milieueducatie. Die wordt voortgezet. En de communicatie over het groen wordt uitgebreid met participatie. Het is goed dat de gemeente trots is op het mooie Haagse Groen en zij moet dat vooral ook uitdragen. Deze nota en de inzet van de stadsecologen zijn een heel grote stap naar een robuustere biodiversiteit in Den Haag.

 

De nieuwe Nota Stadsnatuur is te vinden op: https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/9045102/1/RIS305824_Bijlage_1

 

We horen ook graag uw mening. Mail dan naar: Caroline@avn.nl