Home » De Etna Brem: Vervolg

De Etna Brem: Vervolg

In Haagwinde 2 van dit jaar stond al een artikel over de Etna-brem. Het betreft een boomvormige brem die afkomstig is uit Italië en met name voorkomt op de Etna. Op verschillende plaatsen in Den Haag bleken deze boompjes ook te staan, maar het bijzondere was, dat de soort niet bekend was bij de groenbeheerders en niemand kon de naam vertellen, totdat een artikel verscheen in het AD-Haagse Courant.

door: Bas Steenks

 

Hierin stond het verhaal van de voormalige directeur van de Gemeentelijke Plantsoenendienst, Simon Doorenbos, die kort na de Tweede Wereldoorlog op een dienstreis deze bomen uit Italië heeft geïmporteerd naar Nederland. In dit artikel vertelde een voormalig opzichter van de Gemeentelijke Plantsoenendienst, Willem Hüner, zijn verhaal en wist te vermelden dat het de Genista aethnensis betreft. Een aantal van deze bomen is destijds aangeplant op verschillende locaties in Den Haag, maar er was nooit een precieze lijst met standplaatsen gemaakt.

Nieuwe plantplaatsen
Ruim tien jaar geleden werden de eerste exemplaren aangetroffen. 0p dat moment waren er drie locaties bekend waar deze Etna-brem nog te vinden is, maar het is niet uit te sluiten, dat elders in Den Haag nog meer exemplaren van deze brem aangetroffen kunnen worden.
Eind juni ontving de AVN een mailbericht van een lid, dat naar aanleiding van het brem-artikel ontdekte, dat er mogelijk nog enkele exemplaren staan in de Lobelialaan.
Een schouw ter plaatste maakte duidelijk dat dit inderdaad de Etna-brem betreft. Er staan hier twee exemplaren. Mogelijk krijgen we nog meer meldingen van dit fraaie boompje.