Home » De bomen en het bos zijn cool

De bomen en het bos zijn cool

Volgens onderzoek van TNO heeft Den Haag het sterkste hitte-eiland effect van alle Nederlandse steden. En met de klimaatverandering wordt het nog warmer.

Door: Caroline de Jong

 

Op de kaart in de atlas van de leefomgeving kun je het zien, het centrum van Den Haag ligt er roodgloeiend bij. Maar de Scheveningse Bosjes en het Haagse Bos kleuren blauw. Dus wie verkoeling zoekt, kan daarheen! Maar dat is natuurlijk niet genoeg. Het gemeentebestuur heeft aan de TU Delft gevraagd wat eraan te doen is. Die publiceerde in 2018 het rapport ‘Haagse hitte’. Daarin wordt aanbevolen om verharding terug te dringen en binnenterreinen te vergroenen. Daarmee is ook de AVN aan de slag gegaan. In vorige Haagwindes rapporteerden we over ons project in de Rivierenbuurt. Daar is een begin mee gemaakt maar verdere uitvoering wacht op groen licht van de nieuwe wethouder.

 

Het bos en de bomen
Recent schreef de Universiteit van Wageningen (WUR) dat een gunstig verkoelend effect vooral wordt veroorzaakt door de schaduw van grote bomen. Het gemeten verschil tussen zon en schaduw (op koele plekken, onder bomen) is op een hete dag qua gevoelstemperatuur gemiddeld 14˚C. De WUR-website noemt nog meer voordelen van bomen. Ze leggen het broeikasgas CO2 vast en vangen fijnstof af. Een gemiddelde volwassen boom in de stad kan 200-400 liter water in de kroon vasthouden en vermindert zo wateroverlast. Maar bovenal leveren bomen voedsel, leefruimte en bescherming aan dieren, mossen en korstmossen. En… wetenschappelijk onderzoek toont aan dat onze gezondheid baat heeft bij groen.

 

Behoud en aanplant van bomen
Onderzoekers constateren echter ook dat een straatboom gemiddeld maar 35 jaar in een stad staat voor hij weer wordt gekapt. Onvermijdelijke oorzaken van dit korte leven zijn: plantenziektes, nieuwe riolering, nieuwe kades en bouwprojecten. Maar een esthetische herinrichting van een plein is geen goede reden om gezonde bomen te kappen. Zo moesten de AVN en burgers vorig jaar in actie komen om twee 80 jaar oude Krimlindes tegenover Paleis Noordeinde te redden.

Bomen moeten gezond oud kunnen worden. Volwassen bomen hebben immers een veel groter verkoelend effect dan pas geplante bomen. Dit vereist een juiste standplaats voor elke soort boom en voldoende groeiruimte. Ook is het belangrijk om voor een spreiding van boomsoorten te zorgen. Dit is niet alleen goed voor de biodiversiteit, maar verlaagt tevens de risico’s op ziekten en plagen. Gelukkig staat dit beleid ook in de nieuwe Bomennota van de gemeente Den Haag die binnenkort het licht ziet.