Home » De Adviesraad Monumentale Bomen

De Adviesraad Monumentale Bomen

Wanneer een boom op de (gemeentelijke) lijst van monumentale bomen staat heeft hij een speciale beschermde status. Zo geldt voor het kappen van een monumentale boom een verzwaarde procedure met behandeling van de aanvraag binnen het college van burgemeester en wethouders.

Joost S.H. Gieskes

 

De Adviesraad Monumentale Bomen, in 1995 ingesteld door de gemeente Den Haag, bestaat uit maximaal vijf vrijwillige burgers waaronder een vertegenwoordiger van de AVN en van de landelijke Bomenstichting. De leden hebben meer dan gemiddelde kennis van bomen. De belangrijkste taak van de Adviesraad is om op gezette tijden een lijst op te stellen van kandidaten om op de lijst met monumentale bomen geplaatst te worden en die voor advies voor te leggen aan het college van B&W.
Voor deze selectie bestaan criteria. Zo moet de boom vitaal zijn en minimaal 50 jaar oud. De boomsoort, of variëteiten ervan, moet bekend zijn. Soms vereist dat nader dendrologisch (boomkundig) onderzoek. Daarnaast wordt een boom beoordeeld op criteria als schoonheid, karakteristieke waarden, zeldzaamheid. Ook moet een boom zich onderscheiden van andere exemplaren. De bomen in kwestie kunnen zowel publieke als particuliere bomen zijn.
De Adviesraad verzamelt de waarnemingen per stadsdeel. Zo zijn onlangs Laak en Loosduinen geschouwd. Binnenkort is Haagse Hout aan de beurt.
De raad is onafhankelijk en zijn taken zijn vastgelegd in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van Den Haag.