Home » Compensatie Nieuw Vredenoord

Compensatie Nieuw Vredenoord

Bij het aan de Vliet gelegen Nieuw Vredenoord moet een tweede waterloop komen om water snel genoeg naar de waterberging te kunnen laten stromen. De AVN is al niet erg gelukkig met de gekozen oplossing, er worden zo heel veel bomen gekapt in Natuurnetwerk Nederland, (NNN). Erger is dat de geplande compensatie volledig ontoereikend is. Er wordt in totaal voor 12.500 m2 aan kroonoppervlak gekapt. In de nu afgegeven kapvergunning wordt binnen het NNN-gebied waar de kap plaatsvindt slechts 7.800 m2 kroonoppervlak herplant.

De AVN heeft ruim een jaar geleden al een zienswijze ingediend op het ontwerp bestemmingsplan Nieuw Vredenoord, en daarin voorgesteld de omvang van de verharde en bebouwde oppervlakte van Nieuw Vredenoord terug te brengen. Daarmee komt meer ruimte vrij voor terug te planten bomen en voor herstel of behoud van aaneengesloten bos.

Wij vinden het onjuist en onbegrijpelijk dat de gemeente Den Haag de in 2022 ingezette procedure tot vaststelling van het bestemmingplan Nieuw Vredenoord niet eerst heeft afgerond alvorens de kapvergunning af te geven. Een vastgesteld bestemmingsplan is immers bepalend voor de beschikbare ruimte voor herplant binnen het NNN gebied. De AVN heeft een beroepschrift tegen deze kapvergunning bij de bestuursrechter ingediend. Omdat ondanks zo’n bezwaar het gevaar bestaat dat de bomen alsnog weggehaald worden heeft de AVN ook in een voorlopige voorziening gevraagd de kap op te schorten.