Home » Brand in de Haagbeuk

Brand in de Haagbeuk

Toen ik op een windstille, zonnige zondagmorgen medio juni mijn hond uitliet in park Marlot bewoog er opeens een boomstam in mijn blikveld. Met een zacht geraas zakte een van de drie stammen van een majestueuze haagbeuk ter aarde. ‘Slachtoffer van de droogte’, concludeerde ik snel, maar de echte oorzaak bleek vandalisme.

Door: Aletta de Ruiter

 

Het is een vreemde gewaarwording als, ogenschijnlijk zonder enige aanleiding, een reus van een boom naast het pad waarop je loopt omvalt. Het betrof hier één van de drie stammen van een meerstammige haagbeuk die daar al meer dan 100 jaar stond. Een gezonde boom die in mijn opinie nog jaren mee had gekund. Gelukkig viel eerst de buitenste stam aan de zijde van het weiland, want anders waren er beslist ongelukken gebeurd. Een kleine inspectie bij de twee andere stammen liet zien dat de stabiliteit daarvan ook heel gering was. Een kwestie van tijd en ook die zouden ter aarde storten en dan op het wandelpad. Dat gebeurde nog dezelfde middag, maar toen was het bospad al afgezet met linten. Een dag later inspecteerde ik de omgevallen kluit. De beworteling

De eerste stam viel gelukkig in het weiland.

in het midden was afgebroken en niet erg ontwikkeld, dus mijn eerste vermoeden dat de droogte van de afgelopen zomers een rol had gespeeld bij de instorting van de boom leek bevestigd te worden. Overigens vond ik het wel vreemd dat er in het gat, dat onder de uiteengevallen kluit was ontstaan, een zwarte plastic emmer stond. Wellicht waren er ondertussen anderen langsgeweest die ook onderzoek hadden gedaan. Ik liet de emmer staan. Toen ik echter enkele weken later de mannen van het groenbedrijf bezig zag met het wegzagen en afvoeren van de stammen kwamen we in gesprek. Ze wezen me op verkoolde wortelresten die nu duidelijk zichtbaar waren. De boom bleek in brand gestoken. En gezien de verbrandingsresten, was de brand tot diep in het wortelgestel doorgedrongen. Dit was geen werk van kleine jongens. De ruimte tussen de stammen bleek volgegoten met benzine en na een korte heftige brand waren de wortels afgeknapt waarna de stabiliteit verdween en de stammen uiteen vielen. In de afgezaagde stronken waren de jaarringen makkelijk te tellen. Ik kwam tot ca 110 jaar. De boom stamde nog uit de tijd dat Marlot een particuliere buitenplaats was. Het park is een Zocher-ontwerp en de driestammige haagbeuk was onderdeel van de historische parkaanleg.