Home » Bestuurszaken

Bestuurszaken

Wat wij u nog wilden vertellen

Onderteken de petitie Duivenvoorde-corridor
De AVN is mede-ondertekenaar van het manifest tegen het volbouwen van de Duivenvoorde­corridor. Het betreft de groene open ruimte tussen Voorschoten en Leidschendam. Enkele jaren geleden maakte de Provincie hier nog beleid om kassen in te ruilen voor grasland. Nu willen beide aangrenzende gemeentes hun begrotingstekort aanvullen door hier toch nieuwe woonwijken te ontwikkelen. Daarmee wordt het huidige groenbeleid teniet gedaan en groeit de stedelijke bewouwing tussen Leiden en Den Haag steeds dichter naar elkaar. Een onomkeerbaar proces. Om te protesteren tegen deze plannen gaat er een digitale petitie rond om zoveel mogelijk handte­keningen te verzamelen. Uw individuele steun telt zeker mee. Zie http://www.ipetitions.com/petition/ behoud-en-herstel-van-de-duivenvoordecorridor
 
Uitstel jubileum 90 jaar AVN
Wegens grote drukte op de groene agenda en persoonlijke omstandigheden heeft het bestuur van de AVN besloten om de jubileumactivitei­ten die dit najaar zouden plaatsvinden te veschuiven naar het voorjaar van 2017. We vieren dan niet de 90 jarige oprichting van de vereniging, maar de Konink­lijke goedkeuring die enkele maanden na de oprich­ting werd toegekend. We houden u op de hoogte.
 
Nieuw beleid voor het Haagse groen: groen wordt minder beschermd !
De nieuwe Agenda Groen voor de Stad is uit. Er staat veel moois in! De Agenda is geschreven na consultatie van bewoners van de stad. Bij elk nieuw project wordt vanaf de eerste voorbereiding aandacht gegeven aan natuur en groen. De AVN is blij met aan­dacht voor de biodiversiteit, het klimaat, het belang van groen voor gezondheid, economie en vestigings­klimaat. Ook met het evenementenpaspoort, met ini­tiatieven om de stad te vergroenen en te ontstenen.
Toch schreef de AVN een bezorgde brief. Over wat niet in de Agenda staat maar wel in het vorige groene beleidsplan: dat het gemeentebestuur zich verplicht om het groen van de Stedelijke Groene Hoofdstruc­tuur duurzaam in stand te houden en waar mogelijk te versterken en dat deze wordt vastgelegd in bestem­mingplannen. In plaats daarvan komt in 2017 een omgevingsplan. Het is cruciaal door te gaan met dit beleid om het groen te beschermen!
Wat ook beter kan: meer enthousiaste communicatie over het prachtige Haagse groen. De gemeente wil het groen “beter inzetten”. Gooi het kind (de natuur) niet met het badwater weg! De aanwezigheid van groen en natuur is op zich al goed voor het vestigingsklimaat, ontspanning en gezondheid.