Home » Bestuurszaken

Bestuurszaken

Interim-voorzitterschap Lezing en Film Hartelijk dank voor uw extra bijdragen

Interim-voorzitterschap
Maarten Smies heeft het bestuur afgelopen maand laten weten om persoonlijke redenen per direct zijn functie als voorzitter en bestuurslid van de AVN te moeten neerleggen. Het bestuur betreurt dit ten zeerste, maar respecteert uiteraard zijn besluit. Wij danken hem voor al zijn inspanningen tijdens de afgelopen jaren. Met betrekking tot de invulling van het voorzitterschap zullen  Jos Verhoeff en Els Fischer voorlopig gezamenlijk als interimvoorzitter optreden. Beiden hebben reeds zitting in het AVN-bestuur.

Els Fischer

studeerde wat toen nog cultuurtechniek en daarna landinrichtingswetenschap heette in Wageningen. Ze is altijd werkzaam geweest in landbouw-, natuur- en  omgevingsfuncties in verschillende delen van Nederland en heeft daar met allerlei organisaties en overheden samengewerkt. Zij zet zich nu in vanuit de AVN voor het belang van een groene omgeving ook voor stedelingen.
 
Jos Verhoeff

studeerde biologie in Utrecht en landschapsecologie  en -inrichting in Wageningen. Hij heeft zich jarenlang op vele fronten actief ingezet voor een beter milieu en groenere leefomgeving. Sinds zijn komst naar Den Haag in 2010 is hij actief bij de AVN als portefeuillehouder voor Scheveningen-haven, Kijkduin en de kuststrook.

Lezing en Film
2 mei 2017, Museon, 13.30 – 15.30 uur
toegang 8 euro of gratis met MJK

Oorlogsverleden landgoed Clingendael
Monique van den Broek geeft op 2 mei een lezing over gebeurtenissen op het Landgoed Clingendael in de Tweede Wereldoorlog. Op 14 mei 1942 werden daar twee verzetsstrijders verhoord door Himmler. Een van hen was Pim Boellaard. Monique vertelt aan de hand van diens biografie over zijn verzetshandelingen. Aansluitend wordt de AVN-natuurdocumentaire over Clingendeal vertoond.  (half uur)

Hartelijk dank voor uw extra bijdragen
In het laatste nummer van 2016 van Haagwinde deden wij een oproep voor een extra financiële bijdrage. We waren blij verrast te mogen constateren dat velen van u daar op ruime schaal gehoor aan gaf.  Wij ontvingen veel bedragen, klein en groot, alles tezamen ruim € 5.000. Heel veel dank hiervoor! Tegelijkertijd willen wij ook graag de vele leden die al eerder in het jaar naast hun contributie een extra bedrag overmaakten nog eens hartelijk dank zeggen. Uw financiële steun blijft onontbeerlijk voor de activiteiten van de AVN.  Uw bijdragen worden nu gebruikt om extra natuuronderzoek in de Scheveningse Bosjes te laten uitvoeren. Zie ook pagina 13