Home » Haagwinde

haagwinde-2023-4

Van de voorzitter - In memoriam Jaap van Loenen
Op 2 november bereikte ons het droevige bericht dat onze portefeuillehouder Jaap van Loenen was overleden. Volstrekt onverwachts, want Jaap was nog steeds zeer actief met het schrijven van artikelen voor Haagwinde over bomen. Toen ik de rouwkaart zag kon ik mijn ogen niet geloven: Jaap was 95 jaar oud!
Bijzondere bewoners van de Westduinen
Er wordt veel gesproken over de waarde van de duinen vanwege de rijkdom aan soorten. Maar voor wie zijn die gebieden dan daadwerkelijk het leefgebied? Hoe zit dat, zo pal naast de stad Den Haag, in het drukste duingebied van Nederland?
Groene daken als oplossing voor natuur in de stad
‘Natuur kan het dak op’ schreef de AVN enthousiast toen de gemeente vijf jaar geleden begon met plannen de versteende Binckhorst te veranderen in een woonwijk. In de gelijknamige AVN-folder staan mooie illustraties van de daktuinen van J’ørn Copijn. Dubbel gebruik is de oplossing waar men woekert met ruimte.
De wulp, icoonsoort van onze regio
In het septembernummer van Haagwinde van dit jaar stond een bijdrage over de scholekster en de sterke achteruitgang van die soort. In dat verband werden ook de andere weidevogels genoemd. Maar hoe zit het met de wulp? Van decennia geleden herinner ik me zijn prachtige roep en baltsvlucht in de duinen. Is deze soort volledig verdwenen?
Op de bres voor de Centrale Groenzone in Leidschendam
De woningbouwopgave waarvoor Nederland zich gesteld ziet: bijna een miljoen woningen erbij in 2030, legt in de dichtbevolkte Randstad een enorme druk op de hier toch al schaarse natuur. En daarmee ook op de biodiversiteit en de leefbaarheid in de regio. Dit geldt voor Den Haag, maar ook voor randgemeenten, zoals Leidschendam-Voorburg.
De schijniep
Anders dan bijvoorbeeld de eiken kent de iepenfamilie geen duidelijke afwijkingen. Terwijl er van eiken bijvoorbeeld hulstbladige en kastanjebladige soorten bestaan, zelfs groenblijvende, zijn er tussen de iepen slechts kleine verschillen. Die zie je ook bij de Zelkova’s, die je overigens wel als bijzondere bomen mag beschouwen. Andere namen voor deze prachtige Zelkova zijn Kau­kasische iep of Turkse iep.
Plantengemeenschappen
Het is een feit dat de meeste mensen bij natuur eerder aan dieren denken dan aan planten. Planten zijn voor hen vooral een decor. Maar daarmee doen we de plantenwereld tekort. Zonder planten geen dieren, en plantengemeenschappen bepalen welke dieren er voor kunnen komen.
Nestkasten voor gierzwaluw, huismus en vleermuis
Help de gierzwaluw, huismus en vleermuis. Er is te weinig inheemse natuur en de overlevingskans door versteende tuinen, kunststof erfafscheidingen en kunstgras is ongunstig.
De egel in Den Haag Zuidwest
De AVN wil de natuurwaarden in de stad beschermen en waar mogelijk versterken. Een recent verschenen ontwerp-structuurvisie presenteert Den Haag Zuidwest als een van de groenste wijken van de stad, met een helder raamwerk en weidse opzet van lanen, singels, parken en pleinen. In deze visie wil het stadsbestuur er deze groene kwaliteit behouden en versterken. Wel moet het gebied duizenden extra woningen krijgen.
Cortenstaal in de Scheveningse Bosjes
Terwijl de nieuwe beheerder van de grote groengebieden zijn best doet om gebruikers en omwonenden mee te nemen bij de nieuwe beheerplannen, zorgde een andere afdeling van de gemeente toch weer voor een onaangename verrassing.
352 vrachtwagens met zand
Madurodam gaat voor haar uitbreiding het hele gebied dat zij erbij krijgt afgraven, tot op de zogeheten ecowal. Dat levert volgens de stukken die we zagen bij de vergunning 352 vrachtwagens zand op: 7030 kubieke meter wordt afgevoerd.
Zandmotorduintjes groeien
De Zandmotor tussen Kijkduin en Monster is sinds de aanleg in 2012 volop in beweging. De ‘haak‘ die indertijd in zee is gestort is in hoog tempo (veel sneller dan verwacht) richting strand gespoeld. Nu is het een langgerekte uitstulping aan de Hollandse kust. Maar omdat het er ondanks alle activiteiten en bezoekers toch relatief rustig is, krijgt de natuur er in de vorm van embryonale duintjes de kans zich te ontwikkelen. Ook is een stuk strand op de Zandmotor afgezet om strandbroeders de gelegenheid te geven om te nestelen, de eieren uit te broeden en de kuikens ongestoord te laten opgroeien.
Voorlopig geen extra jaarrond strandtenten in Westland
Hoewel de gemeenteraad van Westland een besluit heeft genomen voor drie bestaande strandtenten jaarrond vergunningen toe te staan, heeft tot nu toe geen enkele exploitant daar gebruik van gemaakt. Vermoedelijk is dat omdat het erg duur is een permanente constructie op het strand neer te zetten. Scheveningse strandtenthouders zijn daar ook tegenaan gelopen, maar daar […]
Doeners gezocht om te helpen bij organisatie AVN eeuwfeest
Haagse inwoners aan het denken zetten over de komende 100 jaar natuur in onze stad, excursies bedenken, een festival met natuurfilms opzetten of een symposium maken over de komende 100 jaar Haagse natuur voor inwoners. Gaat jouw hart van dit soort acties sneller kloppen? Meld je dan nu aan voor de organisatie van het AVN […]
Ledenadministrateur gezocht
Als natuurvereniging met 3000 leden is het natuurlijk voor de AVN essentieel dat het ledenbestand goed wordt bijgehouden. Dat is niet moeilijk, er is een goede procedure voor, maar het moet regelmatig gebeuren. Het ledenbestand wordt bijvoorbeeld gebruikt om deze Haagwinde te versturen. Met een tijdsinvestering van een uur per week met een piek in […]
Haagwinde niet meer verpakt voor verzending
Een veel gehoorde klacht was steevast, terecht, dat de Haagwinde voor verzending in plastic verpakt werd. Als wij na zo’n klacht of vraag probeerden de verpakking te wijzigen was dat of niet mogelijk, schreeuwend duur, of het hielp simpelweg niet. Een aantal nummers van de Haagwinde werd in zogeheten bio-plastic verpakt. Biologisch afbreekbaar, dat wel, […]