Home » Haagwinde

haagwinde-2023-3

Groenwassen
In de Haagwinde is het beleid Engelse termen zo veel mogelijk te vermijden. De vertaling van de door politici veel gebezigde term ‘greenwashing’ wordt gelukkig inmiddels wat gebruikelijker en is zelfs al opgenomen in het groene boekje van de Nederlandse taal.
Vogelverhalen - De bonte Piet van strand naar stad
Vraag: Vroeger zag je alleen op het strand scholeksters. Nu ook nog wel, maar toch minder. Daarentegen kom je ze steeds vaker binnen de bebouwde kom tegen. Hoe komt die verandering? En gaat het inderdaad slecht met deze soort?
Een voedselweb onder onze voeten
Bij het begrip ecologie stelt men zich al gauw voedselketens voor van grote, liefst aaibare dieren, zoals van een leeuw, die een antilope eet, die op zijn beurt weer van het gras op de savanne leeft. Onopgemerkt door de meeste mensen bestaan er van diezelfde ketens onder onze voeten, in de bodem. Deze bestaan uit zeer veel hele kleine organismen. Voor het grootste deel zijn die niet met het blote oog te zien.
De groene mantel om het Binnenhof
Wij kennen het Binnenhof als een stenige vlakte, waarbij Hofplaats en Hofweg ook niet uitblinken door hun groene uitstraling. Hoe heeft het er hier vroeger eigenlijk uitgezien? Hierover is gelukkig wel enig materiaal beschikbaar. Men moet zich het voormalige ‘Haagse hof’ landelijk voorstellen, met om het Binnenhof heen een groene mantel van groentetuinen, boomkwekerijen, boomgaarden, siertuinen, een weiland, stallen en werkplaatsen.
Vleermuizen in bunkers en in de stad
Meijendel, het bekende Natura 2000-duingebied ten noorden van Den Haag, herbergt een opmerkelijke en grote populatie vleermuizen die gebruik maakt van bunkercomplexen als winterverblijfplaatsen. Sinds 1977 wordt deze populatie nauwlettend gemonitord. De aanwezigheid van meervleermuizen en watervleermuizen, in combinatie met hun ecologische rol, heeft geleid tot beschermende maatregelen om deze soorten te behouden.
Plan Vlietweiden
De Vlietzone loopt langs de Vliet van Leiden tot Delft en wordt ter hoogte van Den Haag en Voorburg Vlietzoom genoemd. De Vlietzone is van grote cultuurhistorische en landschappelijke waarde, maar is hier en daar langs de stadsrand wat verrommeld. Wie wandelt langs de Vliet kan ook nog steeds genieten van een uitzicht dat de afgelopen eeuwen weinig is veranderd.
De Koekamp en de herten
Het kabinet, met steun van het parlement, heeft besloten dat vanaf het jaar 2024 in de hertenkampen in Nederland niet meer mag worden gefokt noch aangevuld. Hierdoor zullen de 250 hertenkampen in Nederland op termijn verdwijnen. De Koekamp is er daar één van.
Orchideeën in de Binckhorst
In de Binckhorst is nu weinig natuur: de Kasteeltuin en de ecozone langs de Maanweg. Er is de vele nieuwe bewoners wel meer beloofd: een Waterfrontpark, groene daken en gevels. Maar voorlopig is dat toekomstmuziek.
Verkeerde volgorde in Bouwlust
Het dreigt de verkeerde kant op te gaan in Den Haag Zuid-West. Het gebied Bouwlust lijkt nu eerst te worden ingevuld met allerlei postzegelplannen, terwijl het globale plan dat de bestemmingen integraal vastlegt, nog in de maak is.
Acacia
Er is nogal verwarring bij de naam Acacia. In de meeste gevallen kom je terecht bij de Robinia, die er wel een beetje op lijkt en zelfs wel de gewone acacia wordt genoemd maar zeker geen acacia is.
Geen akkoord voor Masterplan SnowWorld
De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) van de gemeente Zoetermeer heeft het Masterplan SnowWorld Zoetermeer, beschreven in Haagwinde 2 van dit jaar, een negatief advies gegeven. Het rapport, dat onlangs is vrijgegeven, uit ernstige zorgen over verschillende aspecten van het voorgestelde plan.
Resistentie tegen de kastanjebloedingsziekte
Hoe vaak moeten we niet met lede ogen toezien hoe een kastanje gekapt moet worden omdat die aan de kastanjebloedingsziekte lijdt. De AVN stuurt er steevast een boomdeskundige heen, maar ook bij bomen die op het oog gezond zijn kan de ziekte al aan het woekeren zijn. Kastanjebloedingsziekte wordt veroorzaakt door een bacterie uit de Pseudo­monas syringae-groep. In Nederland werd de ziekte in 2002 voor het eerst in de Haarlemmermeer ontdekt. Sindsdien heeft deze ziekte zich over het hele land verspreid.
Bomenkap voor Madurodam
In 2017 besloot de gemeenteraad om Madurodam met zesduizend vierkante meter te laten uitbreiden. De bomen die worden gekapt moeten gecompenseerd worden. Daarvoor is het talud van het Hubertusviaduct aangewezen. Afgelopen augustus lagen de kapvergunning voor de uitbreiding en voor de compensatie ter inzage. Om belanghebbenden de gelegenheid te geven er op te reageren.
Compensatie Nieuw Vredenoord
Bij het aan de Vliet gelegen Nieuw Vredenoord moet een tweede waterloop komen om water snel genoeg naar de waterberging te kunnen laten stromen. De AVN is al niet erg gelukkig met de gekozen oplossing, er worden zo heel veel bomen gekapt in Natuurnetwerk Nederland, (NNN). Erger is dat de geplande compensatie volledig ontoereikend is. Er wordt in totaal voor 12.500 m2 aan kroonoppervlak gekapt. In de nu afgegeven kapvergunning wordt binnen het NNN-gebied waar de kap plaatsvindt slechts 7.800 m2 kroonoppervlak herplant.
Eeuwfeest in 2026
Op het moment van publicatie van deze Haagwinde bestaat de AVN 97 jaar. Zoals u al in de vorige Haagwinde kon lezen is het bestuur nu alvast aan het nadenken over alle activiteiten rondom ons eeuwfeest op 26 september 2026.
Handen uit de mouwen in het groen
De AVN krijgt wel de vraag hoe en waar je de handen uit de mouwen kunt steken in het groen. Hieronder een kleine greep. Meer informatie via info@avn.nl of bij de groepen zelf.
14 oktober 14 uur: excursie Buytenpark Zoetermeer
Het Buytenpark ligt ten noordwesten van Zoetermeer en is aangelegd op puin afkomstig van de stadsvernieuwing in Den Haag. Na de voltooiing nam behalve de recreant, ook de natuur het in bezit. Het park bestaat uit twee gedeeltes. Een ‘ouder’, laaggelegen, traditioneel park met aangrenzend een begraafplaats en sportvelden en een ‘jonger’, heuvelachtig gedeelte. Verder […]
11 november 10 uur: excursie Scheveningse Bosjes
Om de woorden van het kamplied Johanna te gebruiken, in 1953 werd de Teldersweg aangelegd en sneed de Scheveningse Bosjes toen totaal in twee delen. Toch is het maar één bos. Die aanslag op het geliefde bos was niet de eerste, noch de laatste. In de 19e eeuw wilde de Kroonprins het gebied graag hebben […]