Home » Haagwinde

haagwinde-2022-4

Sport(rages) in de natuur
Sport is gezond en terecht roepen overheden en gezondheidsorganisaties iedereen dan ook op in beweging te komen en te blijven. En wat is er fijner dan het sportveld te bezoeken, te gaan hardlopen of op de pedalen te gaan en na afloop een verkwikkende douche te nemen. Iedereen is bekend met deze traditionele sportactiviteiten of beoefent ze wellicht zelf.
Groene dromen
De AVN heeft vaak te maken met politieke dromen die leiden tot een vernietiging van groen. Dat vinden wij eerder nachtmerries, omdat we vervolgens ten strijde moeten trekken om de natuur te beschermen. Maar de gemeente heeft gelukkig ook groene dromen. Dan worden we blij gemaakt met prachtige plaatjes. Maar, wat komt ervan terecht?
Bomen verplanten
Over het verplanten van bomen is al veel geschreven, in tijdschriften, nieuwsbrieven en andere publicaties. Geschreven door onafhankelijke organisaties, maar ook wel door boomverzorgingsbedrijven. Van die laatste bestaan interessante verslagen, die soms ook een vorm van reclame zijn, door bedrijven die bomen hebben verplant. Die verslagen kunnen toch heel informatief zijn. Er zijn tegenwoordig tal van innovatieve verplantingstechnieken in gebruik. In totaal zijn er zes methoden, van de traditionele tot de modernste technieken.
Laaghangend (groen) fruit
Tijdens de corona-lockdowns hebben vele Hagenaars en Hagenezen de buitenruimte leren kennen en waarderen. Dat was voor veel mensen, zo blijkt, een onomkeerbare omslag in hun beleving van die ruimte: de aantallen bezoekers in de duinen en de parken zijn hoger dan vóór de lockdowns.
De Eucalyptus: een typisch Australische boom
Lang hebben we gedacht dat we bomen uit landen met dezelfde klimatologische omstandigheden naar een totaal ander ecosysteem zomaar konden importeren. Vaak is dat ook erg verleidelijk zoals in het na de ijstijd zeer soortenarme Noord-Europa.
Ganzen in de lift?
Een groter wordend deel van de populatie van brandganzen trekt in de lente niet meer naar de arctische streken. Zou de reden daarvoor kunnen zijn dat het raaigras op de Nederlandse velden voedzaam genoeg is. Overzomerende ganzen dus. Veeboeren klagen er steen en been over. De jonge vogels leren het van hun ouders waardoor het aantal ‘overblijvers’ groeit. Hoe zal dat verder gaan en blijft de trek naar het Noorden wel bestaan?
Het Verversingskanaal en de oude adel
Adel verplicht. Dat voelde de Haagse adel ook in vroeger tijden. Met tot op de dag van vandaag grote –positieve- gevolgen voor het groen in Den Haag. Zo is algemeen bekend dat het Haagse Bos gespaard is gebleven door Willem van Oranje. Die bepaalde in 1576 in de zogenaamde Akte van Redemptie dat het Haagse Bos “nooit en te nimmer” verkocht mag worden en dat er niet op gebouwd mag worden.
Dynamiek van de duinen
Wie na de storm van begin november over het Zuiderstrand liep zag dat de wind zelfs geen millimeter had afgeknabbeld van de duinvoet. Die was de periode ervoor weer flink recht getrokken door grote diesels toen de strandhuisjes weggehaald werden.
Maanplein Binckhorst
In veel nieuwbouwplannen van de gemeente Den Haag zie je zogenaamde hoogteaccenten. Vaak pal naast het groen. Dit ondanks Haags beleid dat zuinig met groen heet te zijn. Bijvoorbeeld in het stedelijk ontwikkelingsgebied de Binckhorst. Hier geldt een experimenteel bestemmingsplan als ‘pilot’ voor de nieuwe Omgevingswet.
Een voorrecht om in te leven
Vele lezers (m/v) van de Haagwinde hebben nog wel Verkade-albums in huis, die gekoesterd worden vanwege de mooie plaatjes en teksten, vaak geschreven door dr. Jac. P. Thijsse. Twee van die albums springen eruit, omdat er grote platen in zitten en over diverse Nederlandse landschappen gaan. Dat zijn ‘Waar wij wonen’ uit 1937 en ‘Onze groote rivieren’ uit 1938.
AVN over conceptvisie Groot Solleveld
Groot Solleveld staat voor Solleveld, Ockenburg en Madestein. De gemeente Den Haag heeft er een visie op geschreven. Dat is op zich al goed nieuws, een visie is beter dan geen. Bespreking in de gemeenteraad geeft de AVN de gelegenheid haar mening erover te laten horen. Dit zijn onze belangrijkste punten.
Madurodam
Madurodam heeft toestemming gekregen om uit te breiden. Daarop heeft het een kapvergunning aangevraagd, voor 273 bomen in het uitbreidingsgebied, 19 bomen in het gebied daar vlak naast, en 42 bomen op eigen terrein. Daar staat tegenover dat in het uitbreidingsgebied maatregelen worden genomen om 13 bomen minder te kappen dan oorspronkelijk het plan was. […]
Padelbanen
Padellen is een rage, maar veel padelbanen worden aangelegd nabij Natura 2000-gebieden, groengebieden of ecologische verbindingszones. De AVN is bezorgd over de effecten van licht op vleermuizen, vogels die tegen de transparante wanden vliegen, en verstoring van natuur en wandelaars die van rust komen genieten. De AVN heeft zich tevergeefs verzet tegen de komst van […]
Scheveningse Bosjes
Ten zuiden van Leiden, tussen de Vliet en de A4 liggen van oudsher polders. Deze maakten deel uit van het buitengebied van het dorp Stompwijk, nu onderdeel van gemeente Leidschendam-Voorburg.
Stikstof uitspraken
Na de roemruchte stikstofuitspraak van mei 2019 zijn duizenden bouwprojecten komen stil te liggen. Om toch door te kunnen bouwen kwam er een nieuw soort bouwvrijstelling. Deze hield in dat de stikstofuitstoot, die tijdens de bouw optrad niet hoefde te worden meegerekend. Alleen uitstoot tijdens het gebruik van een inrichting, weg of woonwijk telde voor […]
Kustvisie Westland 2.0
Na een lang en succesvol participatietraject van de gemeente Westland met alle betrokken partijen, waaronder de AVN, lag er in 2018 een zeer behoorlijke en afgewogen kustvisie van de gemeente Westland. Er stonden naast veel goede zaken, zoals het afzien van de bouw van strandhuisjes, uiteraard ook een aantal zaken in waar de AVN minder […]
Vuurwerk in Den Haag 2022
In Den Haag is vuurwerk rond de jaarwisseling helaas niet helemaal verboden, ondanks hernieuwd aandringen van de AVN en vele andere maatschappelijke organisaties. Maar we zijn wel blij dat er nu vuurwerkvrije zones zijn ingesteld, niet alleen bij ziekenhuizen en kinderboerderijen, maar ook in alle natuur- en groengebieden!
Machines in de Westduinen
Als er iets in het Westduinpark gebeurt is dat reden voor onze leden in de pen te klimmen. Terecht, want het is een fraai, maar kwetsbaar gebied en een paar ronkende diesels kunnen een hoop schade aanrichten in korte tijd. De AVN neemt deel aan het beheerplatform Westduinpark, waardoor wij meestal goed op de hoogte zijn van werkzaamheden en vooral het waarom ervan. Daar zijn wij het niet altijd mee eens, maar meestal zijn de werkzaamheden onvermijdelijk.
Coalitieakkoord in Den Haag
Er staan mooie woorden in het coalitieakkoord tussen D66, VVD, GroenLinks, PvdA en CDA voor de komende vier jaar. De AVN heeft in een vroeg stadium een groene puntenlijst opgestuurd.