Home » Haagwinde

haagwinde-2022-3

Tijd voor keuzes
Regeren is vooruitzien, zo luidt een bekend gezegde. Die vooruitziende blik van de overheid komt meestal tot ons in de vorm van visiedocumenten. Ik schreef eerder al eens ‘papier is geduldig’. Maar laten we positief meedenken, zoals de nieuwe Omgevingswet van ons verwacht: ‘participatie’.
Verstedelijking Vlietland-Noord
Ten zuiden van Leiden, tussen de Vliet en de A4 liggen van oudsher polders. Deze maakten deel uit van het buitengebied van het dorp Stompwijk, nu onderdeel van gemeente Leidschendam-Voorburg.
Vogelverhalen - vogels zijn soms net mensen
De foto van een blauwe reiger is al een tijd geleden geschoten. De vogel stond bij de singel langs de Mient stokstijf stil met de vleugels in een soort schotel voor zich. Hij bleef zeker een kwartier constant in deze houding. Door gebrek aan tijd heb ik de slotscene niet gezien. Wat doet hij en waarom?
Windbelasting op bomen
Op 18 februari 2022 raasde een zware storm over Nederland. Sinds een paar jaar krijgen deze stormen een naam. De storm van februari werd Eunice. De windkracht bereikte 11 op de schaal van Beaufort. Individuele windstoten gingen tot ruim windkracht 12 met windsnelheden van 117 kilometer per uur en meer: orkaankracht! Op de Noordzee waren de krachten zelfs dermate groot dat grote hoeveelheden sediment werden verplaatst.
Cotoneaster ofwel Dwergmispel
Er is de laatste tijd nogal wat ophef over het verstenen van tuinen. Niet alleen natuurliefhebbers en -kenners vinden dat geen goed idee, inmiddels is genoegzaam bekend dat het verstenen ook voor de stad zelf slecht is vanwege de slechtere waterafvoer.
Zin en onzin van natuurtellingen
Vogels, vlinders, reeën, orchideeën, etcetera. We tellen wat af in de natuur. Dat wordt mogelijk gemaakt en deels ook gestimuleerd door websites als ‘waarneming.nl’ en ‘telmee.nl’. Zeker is dat tellen je een plezierige dag in de natuur bezorgt, of in je eigen tuin. Maar heeft al dat tellen wel nut? Dat nut lijkt er beslist te zijn, maar er zijn ook beperkingen aan.
Vogels in de Nieuwe Driemanspolder
Sinds de fotoreportage van meer dan een jaar geleden in de Haagwinde heeft de Nieuwe Driemanspolder (N3MP) zich razendsnel verder ontwikkeld. Door het natuurlijk inrichten van de polder met een grote waterberging, gelegen tussen Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg is een vogelgebied van formaat ontstaan. Het gebied is een prachtig landschapspark geworden, mede dankzij het uitstekende ontwerp. Behalve door vogels wordt de polder druk bezocht door wandelaars met of zonder hond, sporters en natuurlijk vogelaars.
Exoten, uitroeien of laten staan?
Exoten zijn planten of dieren die van oorsprong niet in Nederland voorkomen en er niet door klimaatverandering op eigen houtje zijn gekomen. Sommige zijn inmiddels ingeburgerd, lang geleden meegenomen door de Romeinen, zoals de wijngaardslak en de pastinaak. Of meer recent, zoals teunisbloemen. Die exoten van weleer zijn hier verder geëvolueerd en alweer anders dan die in het land van oorsprong. Vele daarvan worden inmiddels beschouwd als onderdeel van de Nederlandse flora.
Westduinpark Westduinen
De Westduinen zijn al heel lang een geliefd wandelgebied: al vóór de Tweede Wereldoorlog was er veel erosie door betreding. Daarop heeft de toenmalige Plantsoenendienst ingegrepen, hekken geplaatst en veel aangeplant. Ook wat men tegenwoordig exoten noemt, zoals radijsboompjes en rimpelroos. De duinen werden een park. Het duurde nog tientallen jaren voordat het een beschermd natuurgebied werd.
Heksenboter
Een bos bestaat niet uitsluitend uit bomen. Zo bevindt zich in een volwassen bos een groot ondergronds netwerk van schimmeldraden door­ middel waarvan de bomen onderling contact hebben. Dit gebruiken ze onder meer om elkaar te waarschuwen bij naderend onheil. De wortels zijn omgeven door talrijke bacteriën en andere organismen waarmee de boom samenleeft.
Heemtuin Molenvlietpark
Waar de Rotterdamsebaan onder de grond duikt onder de Vliet door richting Den Haag is een nieuw park gemaakt, het Molenvlietpark. Gelegen naast Nieuw Vredenoord zorgt het voor een uitbreiding van het groene gebied. Het park zelf is helaas geen onderdeel van Natuurnetwerk Nederland (NNN) maar ligt wel pal tegen stukken daarvan aan.
De tuin van kasteel Binckhorst
Voorontwerp kasteeltuin. Bron: Quickscan Natuurwetgeving Kasteeltuin   De in een vorige Haagwinde beschreven bedreigingen van de tuin bij kasteel Binckhorst nemen eerder toe dan af. Ook een nieuw ontwerp van de tuin zelf zorgt voor een afname van het toch al schaarse groen. De AVN heeft samen met de Haagse Vogelbescherming in een gesprek met […]
Lichtmasten en bomenkap voor padelbanen Marlot
Tennispark Marlot gaat ‘verrijkt’ worden met wat padelbanen. Al sinds dit voorjaar zijn een aantal verontrustende aanvragen ingediend waar de AVN tegen ageert. De AVN heeft in april een brief over voorgenomen bomenkap in Tennispark Marlot gestuurd aan de gemeenteraad en het gemeentebestuur, en in augustus nog een brief over de lichtmasten die er moeten […]
Entree en Fietsenstalling ‘EeF’ Kijkduin-Bad
De Entree en ondergrondse Fietsenstalling (EeF) onder het Deltaplein. Bron afbeelding: denhaag.nl   Na enige vertraging wordt er in september begonnen met de aanleg van de ondergrondse fietsenstalling in Kijkduin. Er komt plaats voor ruim 400 fietsen en er komen openbare toiletten. Bij het realiseren hiervan komt er veel duinzand vrij dat conform het beleid […]
Geen klimbos in het Zuiderpark!
Afbeelding  via pxhere.com   De gemeente wil een planologisch onderzoek doen naar de realisatie van een klimbos in het Zuiderpark, in het bijzonder in het Landengebied Doorenbos arboretum. In de uitgekiende zonering van het park zijn andere plekken aangewezen voor sport- en spel activiteiten. De AVN vindt het daarom geen goed idee een klimbos te […]
Plannen met Madestein
Eén van de pareltjes van Den Haag, ontstaan op de grens van het voormalige kassengebied en Loosduinen, wordt verder ontwikkeld. Er liggen nu plannen voor de dooronwikkeling van het zuidwestelijke deel van recreatiegebied Madestein. Uiteraard volgt de AVN het hele proces kritisch. Het gebied is onderdeel van de ecologische hoofdstructuur van Den Haag, het systeem […]
Groenzone Haagse Beek
De herinrichting van de Haagse Beek tussen De Savornin Lohmanlaan en Daal en Bergselaan is nu bijna afgerond . Het smalle slootje waarin bijna niets meer leefde is vervangen door een brede slingerende beek met natuurvriendelijke oevers. In het komende plantseizoen worden er de beloofde struiken en bomen geplant. Helaas is het ook een losloopgebied […]
26 november: Excursie Nieuwe Driemanspolder
Foto: Torenvalk, Wim de Koning Gans   De Nieuwe Driemanspolder in Zoetermeer heeft zich in korte tijd ontwikkeld tot een prachtig vogelgebied. Wij nodigen u uit het met eigen ogen te komen aanschouwen. U kunt op zaterdag 26 november om 10 uur mee met IVN gids Marcel van Rooijen en AVN gebiedsdeskundige Leon van den […]
15 oktober: Excursie Watergat bij Monster
In de gemeente Westland, ter hoogte van Monster / Ter Heijde is de duinstrook van Natura 2000-gebied Solleveld vrij smal. Helaas zijn er volop bouwplannen in de directe omgeving en maar weinig plannen om vrijgekomen ruimte door de verdwijnende glastuinbouw met natuur te vullen. De AVN legt in deze excursie graag uit welke mogelijkheden er […]