Home » Haagwinde

haagwinde-2020-2

Van de voorzitter: "Corona en de groene praktijk"
Als ik dit schrijf komt Nederland langzaam weer uit de corona lockdown en hebben we al een paar bestuursvergaderingen via internet achter de rug. Gelukkig mochten we de afgelopen maanden nog wel naar de groengebieden in en rond Den Haag om te genieten van de natuur en het heerlijke weer.
Het Doornduin, klein maar fijn natuurgebied
Afgelopen 20 april, midden in het broedseizoen, werden omwonenden van het Doornduin in Scheveningen opgeschrikt door een graafmachine die over de steile trappen van het openbare deel van het duinparkje reed en daarbij flink schade aanrichtte. De eigenaar ging aan de slag om op eigen terrein, dat ook deel uitmaakt van dit stukje natuurgebied, de bodem te egaliseren. Boswachters en politie moesten er aan te pas komen om het werk te stoppen.
AVN-natuuronderzoeken
De AVN doet regelmatig eigen natuuronderzoek in gebieden waar plannen voor projectontwikkeling opduiken. Dit voorjaar gebeurt dit in Leidschendam-Voorburg rond de sportvelden van Cartouche en in het Buijtenpark in Zoetermeer, waar vorig jaar Snowworld is uitgebreid. Voor beide locaties geldt dat we aanvullend advies willen geven voor verbetering van de natuurwaarde.
Het relaas van een lantaarn
In het kader van de restauratie van de Japanse tuin in Clingendael werd historisch onderzoek gedaan naar de chrysantlantaarn die in slechte staat verkeerde. Na veel reparatiestappen staat er nu uiteindelijk een Hollandse replica.
Kustnatuur is geen verdienmodel
Ooit kwam wetenschapper en ontdekkingsreiziger Alfred Russel Wallace op een prachtige plek waar het wemelde van de vlinders. Nu wemelt het er van de toeristen en... plastic vlinders. Toplocaties in de natuur zijn veelal slecht bereikbare plaatsen. Of je moet er goede afspraken over kunnen maken, om overexploitatie tegen te gaan.
Een hele speciale boom uit Sicilië, de Etna-brem
Soms kom je in Den Haag bomen tegen, die van een zeldzame soort zijn. Dan kan het ook lastig zijn om te achterhalen om welke soort het gaat. Vaak tref je dergelijke bomen in bepaalde wijken, zoals Moerwijk en Morgenstond. In zo’n situatie is de kans heel groot, dat ze zijn geplant door Simon Doorenbos. Het is jammer dat van dergelijke bomen zelden een inventarisatie is bijgehouden.
Immigranten in de stadsflora
Door het Covid-19 virus zijn we genoodzaakt om deze zomer zoveel mogelijk thuis te blijven. Er wordt nu veel in de tuin en op het balkon gezeten, waar o.a. zingende vogels, zoemende bijen en fladderende vlinders waargenomen kunnen worden. Een (fiets)ommetje in onze stad is een mooie gelegenheid om de Haagse stadsflora tussen de tegels onder de loep te nemen.
Openstelling Ruijgenhoek geen goed idee
Samen met de Stichting Duinbehoud heeft de AVN een brief geschreven aan Dunea om onze zorgen kenbaar te maken over de eventuele openstelling van het duingebied De Ruijgenhoek in Meijendel.
Nieuws portefeuillehouders: Strandhuisjes
Er staan 40 strandhuisjes ter hoogte van de Zandmotor die daar als een experiment zijn neergezet. De gemeente heeft daarvoor vijf jaar geleden twee vergunningen afgegeven. Het experiment loopt dit jaar af. De twee eigenaren hebben inmiddels al een nieuwe vergunning aangevraagd, maar de gemeente Den Haag heeft in 2018 nog vastgesteld dat het experiment serieus geëvalueerd moet worden voordat een eventuele definitieve vergunning zal worden afgegeven.
Nieuws portefeuillehouders: Westmade
Zowel de gemeente Westland als Den Haag bouwen volop in de buurt van de duinen. Dat is een punt van zorg omdat iedere bouwactiviteit zelf al voor veel extra stikstofdepositie in de duinen zorgt, maar ook daarna.
Stikstofdepositie en biodiversiteit
Het Wereld Natuur Fonds heeft samen met negen andere natuurorganisaties geconstateerd dat in Nederland, vooral in agrarische gebieden, de populaties wilde dieren gemiddeld gehalveerd zijn; en dat in dertig jaar tijd! Als professioneel teller van vogels en vlinders heb ik dezelfde ervaringen in de Wassenaarse polders.
Werkgroep Reigersbergen, een jaar later
Sinds vorig jaar gaan iedere eerste zaterdag van de maand zeven vrijwilligers de brandnetels en de bramen op het oude warmoezierskavel van Reigersbergen naast park Marlot te lijf. Met snoeischaar en stevige handschoenen wordt ervoor gezorgd dat andere plantensoorten ook ruimte, licht en vocht krijgen.
De Japanse ceder, een zeer oude boomsoort
Je komt hem wel eens tegen in onze parken, vaker in een tuin maar in alle Nederlandse arboreta is hij ruim vertegenwoordigd, de Japanse ceder (Cryptomeria japonica). Evenals vele andere uitheemse bomen en struiken werd hij in de 19e eeuw naar Europa gehaald en kwam zo ook in Den Haag terecht.
Van het bestuur: Jubileumtentoonstelling over natuur in 2021
In september 2021 bestaat de AVN 95 jaar. Bijna een eeuw waarin we hard hebben gewerkt om de natuur in en om Den Haag te behouden en te verbeteren.
Van het bestuur: Advies Centrum Noord
De AVN vraag haar leden om mee te denken voor verbeteringen of aanvullingen in het advies voor de inrichting van Centrum Noord.