Home » Haagwinde

haagwinde-2019-4

Succes kent vele vaders en moeders
Afgelopen jaar heeft de AVN bij kleine en grotere projecten succes geboekt met haar acties. Om dit met onze leden te delen, zetten we korte verslagen in Haagwinde. Uiteraard zijn we trots op onze eigen inzet, maar er zijn ook anderen die zich hard maken voor het behoud van diezelfde natuur. Succes kent altijd vele vaders en moeders. Vanaf deze plaats willen we iedereen voor zijn/haar inzet bedanken. Gelukkig blijft de lijst met successen groeien. Lees daarover meer verderop in dit blad.
Overleg alternatief fietspad Zonnegaarde
De alternatieve fietsroute die de AVN voor volkstuinvereniging Zonnegaarde heeft ontworpen, lijkt in goede aarde te vallen. Tuinders en de gemeente gaan nu rond de tafel om het voorstel verder uit te werken. Een omslag in denken.
Project Hitte-eiland vordert gestaag
De zomerhitte kan nog wel flink oplopen in Het Haegsch Hof. De noodzakelijke vergroening van dit deel van de Rivierenbuurt is nog niet robuust genoeg om grote invloed uit te oefenen op de zomertemperaturen van 2020. Toch zijn we gestaag op weg en zijn drie deelprojecten al bijna gereed. We geven u een kijkje achter de schermen.
Zandsuppletie en vogels
Eens in de vijf jaar wordt het strand van Scheveningen opgespoten met zand. Dit zand wordt een eind uit de kust gewonnen, waardoor het vol dierlijk voedsel zit.
Populieren met problemen
De populier is een boom die in Den Haag veelvuldig is toegepast. Door zijn snelle, forse groei is hij doorgaans een blikvanger, zowel solitair als ook in een rijbeplanting of groepsverband. Direct na de Tweede Wereldoorlog werd hij massaal aangeplant om de stad weer zo snel mogelijk te vergroenen. In de hongerwinter waren de Haagse bomen immers massaal in de kachel opgestookt. Die generatie populieren is echter alweer vrijwel verdwenen, op een klein aantal na. De oudste populieren die we nu aantreffen zijn tussen de 50 en 70 jaar oud.
Bosmieren in Ockenrode
Wie wel eens in de duinbossen tussen Loosduinen en Monster wandelt, zal het direct opvallen. Het wemelt in deze bossen van de rode bosmier, nog specifieker: de harige rode bosmier (Formica rufa). Dit kolonie-insect heeft zich aan deze kant van de duinen sinds de jaren zestig explosief vermeerderd.
Kwetterplekken voor huismussen
De Passer domesticus heeft het zwaar in stedelijk gebied. Waar we vroeger op ieder terras werden vermaakt door snoepende huismussen, horen we nu geen getjilp meer in Den Haag. Behalve in Kijkduin Bad en aan de grenzen van Duindorp. Daar vliegen nog grote groepen mussen af en aan. Stadsvogel-deskundige Martin van de Reep zorgt in Kijkduin dat ze extra zorg krijgen.
Raad kiest voor extra natuur naast Meijendel!
De AVN heeft voorstellen gestuurd aan de gemeente en een aantal keer ingesproken over de Gebiedsvisie Internationale Zone. Daarbij ging het met name over een stuk natuurgebied in de Oostduinen dat nog geen Natura 2000-status heeft. Tot onze vreugde heeft de Haagse gemeenteraad gekozen voor behoud en uitbreiding van deze natuur!
Verbetering leefbaarheid in Centrum Noord
Het college vroeg bewonersorganisaties, ondernemers en belangenorganisaties als AVN om advies over kwaliteitsverbetering in Centrum Noord. Het gaat om verbetering van leefbaarheid door onder meer vergroening, maar vooral ook om vermindering van luchtvervuiling van doorgaand verkeer over Mauritskade, Javastraat en Laan Copes van Cattenburgh.
Nieuw fietspad eind Zwarte Pad niet gewenst
De AVN steunt van harte de nieuwe fietsstrategie voor Den Haag. Hoe meer er wordt gefietst in plaats van gereden met de auto, hoe beter het is voor de natuur. Want dat betekent minder broeikasgassen, minder stikstofbelasting en luchtvervuiling!
Recreatie langs oevers Verversingskanaal
Met de Nota Haagse Icoonprojecten wil het college vergroenen in een verdichtende stad. Maar daarbij ligt de nadruk teveel op recreatie.
Haagse Tuinbank helpt uw groeninitiatief starten
Overal in Den Haag zien we groene ideeën ontstaan. Sinds de gemeente de inbreng van particuliere initiatieven in de openbare ruimte toestaat, kunnen Hagenaars hun groene vingers niet meer bedwingen. Maar hoe maak je een idee tot een succes? De Haagse Tuinbank helpt.
Natuur Buytenpark kan dynamischer
Aan de rand van de Zoetermeerse polder ligt een natuurgebied dat nogal on-Nederlands aandoet. Met rondom een polderlandschap dat onder zeespiegelniveau ligt, vraag je je al snel af waar die heuvels van 20 meter hoogte vandaan komen.
Een Haagse Veteraan
Dankzij contacten met David Lonsdale, de Britse topdeskundige van Ancient and Veteran Trees, kreeg ik een goed beeld van de eigenschappen waaraan een veterane boom moet voldoen. Het lag voor de hand om te onderzoeken of er in Den Haag bomen zijn die aan die criteria voldoen. In Clingendael vond ik een uniek exemplaar.
De sneeuwbes (Symphoricarpos albus)
Door: Jaap van Loenen   Enige jaren geleden kwam er een ander beleid bij het groenbeheer. De enthousiast groeiende sneeuwbes viel als exoot in ongenade en moest plaats maken voor struiken die in het ecosysteem van deze streek thuishoren. In de praktijk betekent het dat de struiklaag van het formaat sneeuwbes langzaam uit het stadsbeeld […]
Paleisplein behoudt zijn lindes
De lindes van het Paleisplein worden niet gekapt. Dat is te danken aan een breed maatschappelijk protest èn de juridische procedure die de AVN tegen de kapvergunningen had aangespannen. Voor dit succes hebben meerdere groepen zich onafhankelijk van elkaar voor hetzelfde doel ingezet.