Home » Haagwinde

haagwinde-2018-1

Van de voorzitter: Proefballonnen
De laatste tijd zijn een tweetal nieuwe opvallende proefballonnen opgelaten om de groene ruimte van Den Haag “optimaal te benutten” (met gebouwen, dat spreekt vanzelf). Proefballonnen oplaten is niet nieuw. Je test er de wateren mee, en als de oppositie zich op tijd mobiliseert klapt de ballon vroegtijdig. Onze vorige minister van ruimtelijke ordening trok haar plannen voor het toelaten van meer bebouwing aan de kust een jaar of twee geleden snel in nadat honderdtwintigduizend mensen hun handtekening onder een petitie hadden gezet om die bebouwing juist tegen te gaan. KLIK HIER voor PDF pagina
Natuurinclusief bouwen, de nieuwe groene uitdaging voor de stad
Den Haag is de dichtstbevolkte stad van Nederland, maar moet vanwege de bevolkingstoename, voor 2040 nog 30.000 woningen bij bouwen. Omdat de gemeente niet nog meer Vinexwijken wil ontwikkelen, is er nu gekozen voor verdichten van de stad. Maar hoeveel ruimte voor natuur blijft er dan over? We zoeken het in dubbel ruimtegebruik. De natuur kan het dak op! En daar zijn al mooie voorbeelden van. KLIK HIER voor PDF pagina
Eik en Duinen, 770 jaar begraafplaats
Rond 1247 liet graaf Willem II van Holland een kapel op de strandwal ten zuiden van Den Haag bouwen ter nagedachtenis aan zijn vader graaf Floris IV. Men noemde de plek Eik en Duinen. In 1581 werd de kapel gedeeltelijk gesloopt. (KLIK HIER voor PDF pagina)
Natuurtoetsen getoetst
Stel iemand wil een ingreep doen in de natuur, bijvoorbeeld een fietspad aanleggen of een huis bouwen. Volgens de Wet Natuurbescherming mag dat niet zo maar. De natuurwaarden moeten grondig in kaart worden gebracht en de effecten van de voorgenomen ingreep omschreven. Verder moet worden aangegeven hoe eventueel verlies aan waardevolle natuur gecompenseerd zal worden. Hoe werkt dat in de praktijk? (KLIK HIER voor PDF pagina)
Korte natuurberichten
Koekamp. Bouwen in de Schenkstrook. Achtertuinen gezocht voor zoogdieren. Geen vergunning openstelling nieuwe bunkers. (KLIK HIER voor PDF pagina)
In Memoriam, Frits Prillevitz 1935 - 2017
Op 8 december jl overleed oud-voorzitter en erelid van de AVN, Frederik Christiaan Prillevitz. Op woensdag 13 december namen we tijdens een dienst in de Kloosterkerk afscheid van hem. Frits was actief op vele fronten. De kerk zat dan ook bomvol met familie, oud-collega’s, vrienden en AVN-leden. (KLIK HIER voor PDF pagina)
Opdruk door boomwortels
De wortelgroei van bomen veroorzaakt regelmatig schade aan alle soorten van verharding, zoals klinkers, tegels, trottoirbanden en asfalt. Dit probleem kan optreden bij vrijwel alle soorten bomen en de ernst van de schade is vaak erg verschillend. Er zijn echter enkele boomsoorten die een slechte reputatie hebben op dit gebied, zoals de es en de acacia. Maar dit betekent absoluut niet dat deze soorten altijd problemen veroorzaken met hun wortelgroei. (KLIK HIER voor PDF pagina)
Buienradar en de Scheveningse kust
De buienradar is een moderne ontwikkeling die het tot een van de meest bezochte websites heeft gebracht. En terecht. Met de verkregen beelden kunnen we nu plannen maken wanneer we naar buiten gaan: even uitstellen of vlug een boodschap doen vóór de hemelpoorten zich openen. (KLIK HIER voor de PDF pagina)
Bouwen in het Parnassiabos, kan dat zomaar?
Parnassia heeft plannen voor nieuwe woonwijken op het terrein van het psychiatrisch ziekenhuis. Daarvoor zou 4,6 ha bos moeten worden geofferd. De AVN pleit voor behoud van natuurwaarden en heeft een alternatief plan geschetst. (KLIK HIER voor PDF pagina)
Amerikaanse Vogelkers
De laatste ijstijd had niet veel overgelaten van de enorme bossen die ooit Noord-Europa bedekten. Slechts enkele boomsoorten zagen kans te overleven of later terug te keren. Dit kwam vooral door de geologische situatie. Anders dan in Amerika, waar een bergrug van noord naar zuid loopt, liggen onze Alpen en Pyreneeën op een breedtegraad. Deze vormden een onneembare hindernis voor planten en bomen om tijdig naar het warmere zuiden te migreren en later terug te komen. In Amerika kon dat wel en zo vinden we daar een grote hoeveelheid soorten waarvan er een aantal voorheen ook hier voorkwam. In Amerika hadden ze tijdens het kouder wordende klimaat echter tijdig warmere streken kunnen bereiken en vonden ze later ook weer de weg terug. (KLIK HIER voor PDF pagina)